Praksissporet

Kommissorium for TBT-gruppen omhandlende praksissporet

Baggrund

I bestræbelserne på at forebygge tvang på et dybereliggende organisatorisk niveau er det nødvendigt at nytænke, hvordan psykiatriske organisationer arbejder. En af de måder, der har vist sig at være værdifulde, er hvis den samlede organisation arbejder traume informeret. Dvs. når alle medarbejdere i organisationen har en forståelse af traumers indgribende effekt på individet, familier, grupper, organisationer og samfund. Organisationen skal aktivt arbejde med at undgå retraumatisering ved, at medarbejderne forstår de mulige veje til recovery og genkender symptomer på traumer hos patienter, pårørende, personale og andre involverede i organisationen. Dette er dog en stor ændring i det danske sundhedsvæsen, hvorfor praksissporet skal forsøge at beskrive praksis-tiltag, herunder undervisning, der kan understøtte ovenstående tiltag. Desuden skal netværket skabe et overblik over eksisterende viden i Danmark og internationalt.

Formål:

At skabe et praksisfundament som kan danne baggrund for at beslutte tiltag der udspringer af en Traume-Bevidst Tilgang (TBT). Desuden skal praksissporet sikre at beskrive hvilke praksis tiltag, herunder undervisning, der kan iværksættes for at understøtte at organisationer kan arbejde traume bevidst.

Opgaver:

  • At gennemføre en grundig gennemgang af litteraturen efter praksis tiltag som er vurderet til at kunne fremme TBT implementeringen i en organisation og herved skabe et overblik over den eksisterende viden på dette område.
  • At skabe et overblik over TBT-praksis tiltag i det psykiatriske regi i DK
  • At initiere beskrivelser af TBT-praksis tiltag, herunder undervisning.

Deltagere:

Formand og referent:

Følgende medlemmer deltager:

Organisatorisk placering

Referer til netværksgruppen

Arbejdsomfang og tidsperspektiv

Arbejdsgruppen gennemfører en grundig gennemgang af litteraturen med fokus på praksis tiltag, inden 2021.

Arbejdsgruppen beskriver praksis tiltag, implementering af disse og understøttet af undervisningsmateriale på dansk, 2021.

Arbejdsgruppen skaber et overblik over eksisterende praksis tiltag i DK, løbene.
Mødeaktiviteter foregår primært som videomøder.

Mødedatoer:

​Dato
Tid​​Sted
​Emne/Indhold
​6. december 2019
​10-15
​Dialog om praksissporets opgaver og planlægning af det næste års arbejde, med deadlines og opgaveansvarlige.
​21. februar 2020
​10-15
​Status og tilpasning af den udarbejdede plan.
​28. august 2020
​10-15
​Status og tilpasning af den udarbejdede plan.


Redaktør