TBT-gruppen

​Gruppens arbejder er at udforme en dansk beskrivelse af TIC der kan danne grundlag for TBT centerets videre arbejde.

Kommissorium for TBT-gruppen omhandlende oversættelse af ”traume informed care” til dansk

Baggrund

I bestræbelserne på at forebygge tvang på et dybereliggende organisatorisk niveau er det nødvendigt at nytænke, hvordan psykiatriske organisationer arbejder. En af de måder, der har vist sig at være værdifulde, er hvis den samlede organisation arbejder traume informeret. Dvs. når alle medarbejdere i organisationen har en forståelse af traumers indgribende effekt på individet, familier, grupper,  rganisationer og samfund. Organisationen skal aktivt arbejde med at undgå retraumatisering ved, at medarbejderne forstår de mulige veje til recovery og genkender symptomer på traumer hos patienter, pårørende, personale og andre involverede i organisationen. Dette er dog en stor ændring i det danske sundhedsvæsen, hvorfor formålet med at oversætte Traume Informed
Care til dansk er at opbygge et fundament hvorpå denne nye arbejdsmetode kan implementeres.

Formål:

At udvikle en dansk udgave af Trauma Informed Care (TIC) på dansk kaldet Traume-Bevidst Tilgang (TBT) og præsentere denne oversættelse for det samlede netværk

Opgaver:

 • At gennemgå relevante retningslinjer, beskrivelser og andet materiale
 • At beslutte omfang og form for en professionel oversættelse af Traume Informed Care
 • At udvælge tekster til oversættelse
 • At udarbejde en oversigt over relevante dokumenter (referencer)
 • At definere kernebegreber
 • At oversætte og sammenskrive tekster
 • At kvalitetsvurdere oversættelser

Deltagere:

Formand og referent:
 • Formand, Jesper Bak, Forskningsleder, PCSH, Region Hovedstadens Psykiatri (jesper.bak@regionh.dk)
 • Referent, Jacob Hvidhjelm, Postdoc, PCSH, Region Hovedstadens Psykiatri (jacob.hvidhjelm@regionh.dk)
Følgende medlemmer deltager:
 • Maria Adel Bonde, Brugerrepræsentant (maria.b@rn.dk)
 • Martin Nikolajsen, Psykolog, Regionspsykiatrien Randers (MARTNK@rm.dk)
 • Jens Peter Hansen, Forskningsleder, Psykiatrisk Afdeling Esbjerg, Psykiatrien Region Syddanmark (Jens.Peter.Hansen@rsyd.dk)
 • Isabel Gindeberg, Ledende oversygeplejerske, Psykiatrisk Afdeling Middelfart, Psykiatrien Region Syddanmark (Isabel.Gindeberg@rsyd.dk)
 • Mathilda Andersen, Konsulent, HR, Psykiatrien Region Syddanmark (Mathilda.Randris.Andersen@rsyd.dk)
 • Lea Bjelke Villadsen, Udviklingsinstruktør, Psykiatrien Øst (lebv@regionsjaelland.dk)
 • Trine Marita Bjerre, Udviklingsinstruktør og pædagog, Børne-og ungepsykiatrien (trmb@regionsjaelland.dk)
 • Cæcilie Buhmann, Klinikchef, Psykiatrisk Center Nordsjælland (caecilie.christine.boeck.buhmann@regionh.dk)
 • Knud Fischer-Møller, Brugerrepræsentant, SPOR (knudfm@hotmail.com)
 • Anne Marie Hyldgaard Trauelsen, Reservelæge, Psykiatrisk Center Amager (marietrauelsen@gmail.com)
 • Formand, Jesper Bak, Forskningsleder, PCSH, Region Hovedstadens Psykiatri (jesper.bak@regionh.dk)
 • Referent, Jacob Hvidhjelm, Postdoc, PCSH, Region Hovedstadens Psykiatri (jacob.hvidhjelm@regionh.dk)

Organisatorisk placering
Referer til netværksgruppen

Arbejdsomfang og tidsperspektiv
Arbejdsgruppen udarbejder materiale inden august måned 2019 (fremlæggelse for hele netværket i slutningen af august).
Forventningen er at dette gøres på i alt tre møder over 3 mdr., det er muligt at undergrupperne mødes indimellem.

Mødedatoer:
 • Fredag den 26. april 2019, kl. 10.00 til 15.00, Psykiatrisk Center Sct. Hans, Roskilde
 • Fredag den 24. maj 2019, kl. 10.00 til 15.00, Psykiatrien i Region Sjælland, Slagelse
 • Fredag den 21. juni 2019, kl. 10.00 til 15.00, Psykiatrien i Region Syddanmark, Middelfart


Redaktør