Nationalt TBT Center

Traumebevidst tilgang i psykiatrien - Virtuel forelæsning om TBT - Klik her for at se forelæsningen.

Det Nationale "Traume-Bevidst Tilgang" (TBT) Center er et virtuelt center. Det er et formelt netværkssamarbejde mellem brugere/patienter, pårørende, ledelser, klinisk personale og forskere i den danske psykiatri på regionalt niveau. Netværket er opbygget med en styregruppe, bestående af den tværregionale følgegruppe for Partnerskabsaftalen (tvang) og initiativtagerne. Den tværregionale følgegruppe udpeger medlemmer fra deres egne regioner til netværket (max. 40 personer i alt). Sekretariatet er beliggende i Enheden for Klinisk Psykiatrisk Sundheds- og Sygeplejeforskning, Psykiatrisk Center Sct. Hans, Region Hovedstadens Psykiatri.

Netværkssamarbejdet foregår i to spor, et praksisspor og et forskningsspor. De to spor starter sammen med at skabe et overblik over fænomenet gennem dialog og erfaringsudveksling, derefter udarbejder forskerne et systematisk litteratur review om TIC. Herefter kan de to spor planlægge en mødekadence, hvor de mødes hver for sig f.eks. en gang i kvartalet med min. et fælles møde årligt.

Opgaver

Netværkets opgave er at vurdere, udvikle og afprøve en oversat og dansk tilpasset udgave af Trauma Informed Care (TIC). De konkrete opgaver, det første år, bliver fastlagt efter det første møde i netværket.


Modtag nyhedsmails fra Nationalt TBT Center - læs her for mere info