Nationalt TBT Center

Dialog om TBT på Folkemødet på Bornholm: https://vimeo.com/564758898 
- arrangeret af Landsforeningen Spor i samarbejde med Dansk Selskab for Psykosocial Rehabilitering

Traumebevidst tilgang i psykiatrien - Virtuel forelæsning om TBT - Klik her for at se forelæsningen.

Det Nationale "Traume-Bevidst Tilgang" (TBT) Center er et virtuelt center. Det er et formelt netværkssamarbejde mellem brugere/patienter, pårørende, ledelser, klinisk personale og forskere i den danske psykiatri på regionalt niveau. Netværket er opbygget med en styregruppe, bestående af den tværregionale følgegruppe for Partnerskabsaftalen (tvang) og initiativtagerne. Den tværregionale følgegruppe udpeger medlemmer fra deres egne regioner til netværket (max. 40 personer i alt). Sekretariatet er beliggende i Enheden for Klinisk Psykiatrisk Sundheds- og Sygeplejeforskning, Psykiatrisk Center Sct. Hans, Region Hovedstadens Psykiatri.

 

Opgaver:

Netværkets opgave er at vurdere, udvikle og afprøve en oversat og dansk tilpasset udgave af Trauma Informed Care (TIC).

Netværkssamarbejdet foregår i to spor, et praksisspor og et forskningsspor. De to spor starter sammen med at skabe et overblik over fænomenet gennem dialog og erfaringsudveksling, derefter skaber forskningssporet et videnskabeligt fundament der kan danne baggrund for at beslutte initiativer der udspringer af en traume-bevidst tilgang. Praksissporets arbejde bliver at skabe et praksisfundament som kan danne baggrund for at beslutte tiltag der udspringer af en traume-bevidst tilgang. Desuden skal praksissporet beskrive hvilke praksis tiltag, herunder undervisning, der kan iværksættes for at understøtte at organisationer kan arbejde traume bevidst.

 

Status:

Netværket har udarbejdet en fælles national beskrivelse af den traume-bedste tilgang i en psykiatrisk praksis (se underoverskriften: Beskrivelse af TBT i den danske psykiatri). Forskningssporet arbejder mest lige nu med at få udarbejdet et overblik over forskningen på området (scoping review). Praksissporet arbejder primært med introduktionsmateriale, undervisningsskabelon, anbefaling af screeningsredskab og organisatoriske anbefalinger.

Det er TBT-centerets forhåbning at vi i slutningen af dette år har en anbefaling klar om implementering af TBT i den danske psykiatri. Herefter vil det være de enkelte psykiatrier i hver region der vurderer om og hvordan de vil implementere TBT.  


Modtag nyhedsmails fra Nationalt TBT Center - læs her for mere info