I efteråret 2021 tager Psykiatrisk Center Sct. Hans en ny og moderne bygning i brug. Bygningen er navngivet Udsigten og kommer til at rumme alle lukkede afsnit i den specialiserede retspsykiatri. Det betyder, at de lukkede retspsykiatriske afsnit på Psykiatrisk Center Sct. Hans og i Glostrup flytter ind i Udsigten i december 2021.

Udsigten får plads til 126 patienter og er bygget med fokus på lys, god akustik, naturlige elementer og udsigt til grønne omgivelser.


De fysiske forhold bliver forbedret i den nye bygning på flere områder. Alle stuer får eget bad og toilet, og rammerne for besøg af pårørende bliver bedre med bl.a. særlige faciliteter til børn. Der bliver også nemmere adgang til udendørsområder, sanserum og terapibad, motion, træning, og kreative og praktiske værksteder. Tilsammen giver de nye rammer mulighed for en mere varieret  hverdag og for at understøtte den enkelte patients ønsker og behov.

Læs mere om selve byggeriet og visionerne bag

Informationsmateriale til pationer og pårørende