Fakta og tal

​​​

Nøgletal for centret
Budget:

  • Centret har et samlet budget på ca. 53 mio. kr.
  • Lønbudgettet udgør heraf ca. 51 mio. kr.
  • Øvrige drift udgør ca. 2 mio. kr.

Personale:

  • Ca. 95 medarbejdere er ansat på Stolpegård
  • Andet personale:
    2 håndværekere (ansat i Center for Ejendomme - CEJ)
    3 rengøringsmedarbejdere (ansat på Gentofte Hospital)

Aktiviteter - antal patienter:

  • Centret behandler årligt ca. 1.400 personer

Stolpegård behandler personer med angsttilstande, krisereaktioner, personlighedsforstyrrelser og senfølger efter seksuelle overgreb.
Der er tale om psykoterapeutisk behandling. 

Redaktør