Fakta og tal

​​​

Nøgletal for centret
Budget:

 • Centret har et samlet budget på 51 mio. kr.
 • Lønbudgettet udgør heraf ca. 47 mio. kr.
 • Øvrige drift udgør ca. 4 mio. kr.

Aktiviteter - antal patienter:

 • Centret behandler årligt ca. 2.200 personer

 

Ventetidsforhold
Antallet af personer med depression, angsttilstande, krisereaktioner, personlighedsforstyrrelser, spiseforstyrrelser og senfølger efter seksuelle overgreb, der søger psykoterapeutisk behandling er stigende. 

Visse af tilstandene er reelt blevet hyppigere, andre er mindre tabubelagte, så patienterne oftere søger behandling.

Generelt er kendskabet til behandlingsmulighederne blevet større, hvorfor flere ønsker sig henvist.

 


Personalefordeling
Behandlende personale:

 • 7 Overlæger
 • 3 Afdelingslæger
 • 4 Reservelæger
 • 16 Psykologer
 • 9 Socialrådgivere
 • 9 Fysioterapeuter
 • 7 Sygepjersker
 • 2 medarbejdere med brugerbaggrund

 

Psykoterapeutisk Forskningsenhed:

 • Overlæge
 • 2 Forskningssekretærer
 • Et variende antal forskere, forskningsassistenter og studentermedhjælpere

 

Kompetencecenter for Psykoterapi

 • Psykoterapeutisk Center Stolpegård vil i løbet af 2015/2016 komme til at huse Region Hovedstadens Psykiatri's Kompetencenter for Psykoterapi

 

Administrativt personale:

 • Administrationschef
 • Centerledelsessekretær
 • Registreringsansvarlig & Kvalitetsmedarbejder
 • Ledende lægesekretær
 • 7 Lægesekretærer
 • 2 Assistenter/Reception

 

Andet personale:

 • 2 Håndværkere
 • 1 Køkkenmedarbejdere
 • 3 Rengøringsmedarbejdere (ansat på Gentofte Hospital)

Redaktør