​​​​​​

Om centret

​Centret er beliggende i selvstændige bygninger på Stolpegårdsvej i Vangede. 

Bygningerne er opført i 1960-62 til nuværende formål, dengang som "Montebello Dag- & Nathospital i Gentofte". 

Kontorerne er for størstedelens vedkommende små, huser 1 - 2 behandlere og giver plads til samtalebehandling af enkeltpersoner og par. 

Behandlingslokalerne er for en stor del rummelige og giver plads til gruppebehandling. ​​

Budge​​t:

  • Centret har et samlet budget på ca. 53 mio. kr.
  • Lønbudgettet udgør heraf ca. 51 mio. kr.
  • Øvrige drift udgør ca. 2 mio. kr.

Persona​le:

  • Ca. 95 medarbejdere er ansat på Stolpegård
  • Andet personale:
    2 håndværkere (ansat i Center for Ejendomme - CEJ)
    3 rengøringsmedarbejdere (ansat på Gentofte Hospital)

Aktivitet​​er - antal patienter:

  • Centret behandler årligt ca. 1.400 personer


Psykoterapeutisk Center Stolpegårds ledelse udgøres af en centerchef, som varetager de ledelsesmæssige opgaver ved centret.​


Centerchef 

Per Sørensen, overlæge og ph.d.​
Telefon: 3864 5305 
​Email: PCstolpegaard@regionh.dk


Organisationsdiagram PC Stolpegård 2020.jpg


Redaktør