Psykoterapeutisk Center Stolpegård

Velkommen til

Psykoterapeutisk Center Stolpegård
- en del af Region Hovedstadens Psykiatri

Psykoterapeutisk Center Stolpegård har en mangeårig erfaring med at tilbyde behandling for ikke-psykotiske lidelser.

Centret varetager psykoterapeutisk behandling af voksne med angst, tvangssymptomer, personlighedsforstyrrelser og psykiske vanskeligheder knyttet til stress og traumer.

Behandlingen har fokus på at mestre symptomer bedre og frigøre egne ressourcer. Vi inddrager ofte pårørende i behandlingen.

Vi anvender veldokumenterede metoder, og forskning er en integreret del af vores behandling, så vi løbende kan udvikle og optimere behandlingen.