Den koordinerede indsats

Det nye ambulatorie er et tværfagligt behandlingstilbud, som varetages af behandlere i psykiatrien og misbrugskonsulenter fra en række kommunale rusmiddelcentre.

Hvem er vi?

Vores personale er tværfagligt og består af en læge, to psykologer, misbrugskonsulenter, en sygeplejerske, en fysioterapeut, en socialrådgiver, en lægesekretær og en recovery mentor. Vi arbejder på tværs af faggrupper, fordi vi tror på, at en tværfaglig sammensætning af personalet giver den bedste forudsætning for at levere en helhedsorienteret behandling, som er individuelt tilpasset dig.

 I samarbejdet indgår følgende fem rusmiddelcentre:

 

Hvorfor et nyt tværsektorielt behandlingstilbud?

Vi tilbyder en integreret, koordineret og sammenhængende behandling, som både har fokus på den enkelte patients psykiske sygdom OG misbrug – samtidigt. Med andre ord tilbydes du som patient et tværsektorielt behandlingstilbud, hvor behandlere i psykiatrien samarbejder med behandlere i kommunale misbrugscentre om at tilrettelægge den bedst mulige behandling til dig. Du spiller naturligvis en afgørende rolle i dette arbejde, da behandlingen planlægges med udgangspunkt i dine ønsker og mål. 

En stor gruppe mennesker med samtidige ikke-psykotiske psykiske sygdomme og misbrug behandles i dag adskilt i to sektorer; den psykiske sygdom behandles i den regionale psykiatri og misbruget behandles i kommunen - selvom problemerne ofte hænger sammen. Mange oplever derfor at 'falde mellem to stole'.

Vi ønsker at gøre op med en sådan adskilt behandling ved netop at tilbyde en behandling, som tager højde for både den psykiske lidelse og misbruget på én og samme tid.


Redaktør