​​​​​​​​

Den koordinerede indsats

​Ambulatoriet er et tværfagligt behandlingstilbud, som varetages af behandlere i psykiatrien og rusmiddelbehandlere fra en række kommunale rusmiddelcentre.

Hvem er vi?

Vores personale er tværfagligt og består af leder, læger, psykologer, sygeplejerske, fysioterapeut,  ergoterapeut, socialrådgiver, lægesekretærer og ​recovery mentor. Vi arbejder på tværs af faggrupper, fordi vi tror på, at en tværfaglig sammensætning af personalet giver den bedste forudsætning for at levere en helhedsorienteret behandling, som er individuelt tilpasset dig.

 I samarbejdet indgår følgende​ rusmiddelcentre:

Hvorfor et tværsektorielt behandlingstilbud?

Vi tilbyder en koordineret og sammenhængende behandling, som har fokus på din psykiske sygdom og rusmiddelproblematik – samtidigt. Med andre ord tilbydes du som patient et tværsektorielt behandlingstilbud, hvor behandlere i psykiatrien samarbejder med behandlere i kommunale rusmiddelcentre om at tilrettelægge den bedst mulige behandling til dig. Du spiller naturligvis en afgørende rolle i dette arbejde, da behandlingen planlægges med udgangspunkt i dine ønsker og behov.

Redaktør