​​

Fakta og fordomme om psykiske lidelser og rusmiddelproblematik

​Mange mennesker med psykiske lidelser oplever at blive mødt med fordomme og negative forestillinger fra omverdenen - det kan være fra venner, familie, kolleger eller mennesker, man slet ikke kender. Fordomme er oftest et resultat af menneskers manglende viden - i dette tilfælde om psykisk sygdom og misbrug.

Fordomme kan føre til stigmatisering, som kommer af det græske ord stigma og betyder brændemærke. Populært sagt kan stigmatisering forstås som en stempling af grupper af mennesker, som man tillægger nogle negative egenskaber, som opleves at være anderledes i forhold til de eksisterende normer i samfundet.

Særligt mennesker med en psykisk lidelse og samtidig misbrug udsættes for stigmatisering af det omgivende samfund – man kan ligefrem tale om en dobbeltstigmatisering, da man både stigmatiseres pga. den psykiske lidelse og misbruget. Samtidig oplever mange også at blive mødt med påstande som 'det er din egen skyld' og 'ta' dig nu bare sammen', hvilket er medvirkende til, at det er endnu mere belastende at leve med en samtidig psykisk sygdom og misbrug.



Redaktør