​​​​​​​​​​

Hvordan bliver du henvist?

Du kan blive henvist til APU, hvis:

  • du bor i Rudersdal, Lyngby-Taarbæk, Gladsaxe, Herlev, Ballerup, Frederiksberg, Brøndby, Rødovre, Egedal, Albertslund eller Københavns kommune
  • du har en lægelig henvisning, f.eks. fra egen læge, et rusmiddelcenter, en privatpraktiserende psykiater eller en psykiatrisk skadestue
  • du allerede er eller bliver tilknyttet et af tilbuddets 11 kommunale rusmiddelcentre
  • du i samarbejde med lægen vurderer, at der er behov for psykiatrisk behandling, og du er motiveret for psykoterapeutisk behandling

Du kan blive henvist via Center for Visitation og Diagnostik (CVD).

Visitation via CVD til Ambulatorie for Psykoterapeutisk Udvikling (APU) på Psykoterapeutisk Center Stolpegård.pdf

Redaktør