Ambulatorie for Psykoterapeutisk Udvikling (APU) er et behandlingstilbud til dig, som har en ikke-psykotisk psykisk sygdom og et misbrug af alkohol og/eller stoffer. I ambulatoriet afprøves en ny koordineret indsats sammen med Rudersdal, Lyngby-Taarbæk, Gladsaxe, Herlev, Ballerup, Frederiksberg, Brøndby, Rødovre, Egedal og Københavns kommune.  

Vi er et tværsektorielt tilbud bestående af medarbejdere i både den regionale psykiatri og i de kommunale misbrugscentre. Sammen med dig tilrettelægges et koordineret, effektivt og samlet behandlingsforløb - med udgangspunkt i dine ønsker og mål. Læs mere her.

APU åbnede den 1. oktober 2017. Du kan blive henvist af Center for Visitation for Diagnostik (CVD), via din egen læge, dit kommunale rusmiddelcenter eller psykiatrien, såfremt du er bosat i eller tilknyttet det kommunale rusmiddelcenter i en af ovenstående kommuner.

Du kan læse mere på de forskellige sider  nedenfor.

'SAMARBEJDE PÅ TVÆRS' – en rapport om en undersøgelse af tværsektorielt samarbejde i behandling af mennesker med dobbeltdiagnoser

Rapporten har som overordnet formål at evaluere det tværsektorielle samarbejde med henblik på at udlede en række anbefalinger og konkrete forslag til at videreudvikle samarbej­det i eksisterende og fremtidige tilbud til målgruppen.

Den er udfærdiget i et samarbejde mellem Psykoterapeutisk Forskningsenhed ved Psykoterapeutisk Center Stolpegård i Region Hovedstadens Psykiatri og Center for Rusmiddelforskning ved Aarhus Universitet samt Ambulatorie for Psykoterapeutisk Udvikling. 

Pdf-fil: Åbner i nyt vindue/ny faneHent rapporten her.