Ambulatorium for Psykoterapeutisk Udvikling (APU) er en såkaldt modelcelle, etableret på Psykoterapeutisk Center Stolpegård. APU åbnede i oktober 2017. En modelcelle er en forbedringsmetode til at udvikle, afprøve, tilpasse og udbrede et nyt koncept fra grunden baseret på praktiske erfaringer. Det er hensigten at udvikle standarder for udredning og fleksibel psykoterapeutisk behandling samt en model for koordineret tværsektorielt samarbejde mellem region og kommune til mennesker med samtidig ikke-psykotisk psykisk lidelse og misbrug med ret til behandling.

Formålet er at sikre lige adgang til effektiv og sammenhængende behandling.'SAMARBEJDE PÅ TVÆRS' – en rapport om en undersøgelse af tværsektorielt samarbejde i behandling af mennesker med dobbeltdiagnoser

Rapporten har som overordnet formål at evaluere det tværsektorielle samarbejde med henblik på at udlede en række anbefalinger og konkrete forslag til at videreudvikle samarbej­det i eksisterende og fremtidige tilbud til målgruppen.

Den er udfærdiget i et samarbejde mellem Psykoterapeutisk Forskningsenhed ved Psykoterapeutisk Center Stolpegård i Region Hovedstadens Psykiatri og Center for Rusmiddelforskning ved Aarhus Universitet samt Ambulatorie for Psykoterapeutisk Udvikling. 

Pdf-fil: Åbner i nyt vindue/ny faneHent rapporten her.