Ambulatorie for Psykoterapeutisk Udvikling

I Region Hovedstadens Psykiatri er det besluttet at etablere en såkaldt modelcelle i form af et nyt Ambulatorium for Psykoterapeutisk Udvikling på Psykoterapeutisk Center Stolpegård.

Formålet er at udvikle standarder for udredning og behandling samt en model for tværsektorielt samarbejde mellem region og kommune til mennesker med samtidig ikke-psykotisk psykisk lidelse og misbrug med ret til behandling.


Ambulatorium for Psykoterapeutisk Udvikling (APU) er et behandlingstilbud til dig, som har en ikke-psykotisk psykisk sygdom og misbrug af alkohol og/eller stoffer. I ambulatoriet afprøves en ny koordineret indsats sammen med Rudersdal, Lyngby-Taarbæk, Gladsaxe, Herlev og Ballerup kommuner. Det er altså i projektperioden kun borgere fra disse kommuner, der kan henvises til behandlingen.

Vi er et tværsektorielt tilbud bestående af medarbejdere i den regionale psykiatri og medarbejdere i de kommunale misbrugscentre. Sammen med dig tilrettelægges et koordineret, effektivt og samlet behandlingsforløb til dig - med udgangspunkt i dine ønsker og mål. Læs mere her.

APU åbner 1. oktober 2017. Du kan blive henvist allerede fra 11. september 2017 via Den Centrale Visitation (CVI) – tal med din læge eller rusmiddelcentret i din kommune. Det skal bemærkes, at antallet af pladser i det nye udviklingsambulatorium er begrænset.

Du kan læse mere på de forskellige sider oplistet nedenfor.