Ambulatorium for Psykoterapeutisk Udvikling (APU) er en såkaldt modelcelle, etableret på Psykoterapeutisk Center Stolpegård. APU åbnede i oktober 2017. En modelcelle er en forbedringsmetode til at udvikle, afprøve, tilpasse og udbrede et nyt koncept fra grunden baseret på praktiske erfaringer. Det er hensigten at udvikle standarder for udredning og fleksibel psykoterapeutisk behandling samt en model for koordineret tværsektorielt samarbejde mellem region og kommune til mennesker med samtidig ikke-psykotisk psykisk lidelse og rusmiddelproblematik​ med ret til behandling.

Formålet er at sikre lige adgang til effektiv og sammenhængende behandling.

​PÅRØRENDE-ARRANGEMENT

pårørendearrangement.pngKom med til en eftermiddag, hvor du som nær relation bliver klædt på til at støtte både den, der går i APU, og dig selv.

Tal med andre pårørende og få viden om behandlingen i APU.

Torsdag d. 22. februar 2024 kl. 16.00 – 18.30 i Spisestuen på Stolpegård.
Adresse: Stolpegårdsvej 20, 2820 Gentofte​

Pro​​gram
  • Kort om psykiatrien og APU
  • Info om behandlingen
  • Råd til dig som pårørende

    Pause - kaffe og kage

  • Pårørendegrupper + opsamling
  • Besøg fra Bedre Psykiatri
  • Afrunding og evaluering

Tilmeld dig hos APUs sekretariat på telefon 38 64 54 30 – senest d. 9. februar 2024.
Arrangementet er for alle pårørende, voksne, børn eller venner til den, som går i APU​