Ambulatorium for Psykoterapeutisk Udvikling (APU) er en såkaldt modelcelle, etableret på Psykoterapeutisk Center Stolpegård. APU åbnede i oktober 2017. En modelcelle er en forbedringsmetode til at udvikle, afprøve, tilpasse og udbrede et nyt koncept fra grunden baseret på praktiske erfaringer. Det er hensigten at udvikle standarder for udredning og fleksibel psykoterapeutisk behandling samt en model for koordineret tværsektorielt samarbejde mellem region og kommune til mennesker med samtidig ikke-psykotisk psykisk lidelse og misbrug med ret til behandling.

Formålet er at sikre lige adgang til effektiv og sammenhængende behandling.

​PÅRØRENDE-ARRANGEMENT

pårørendearrangement.pngKom med til en eftermiddag, hvor du som nær relation bliver klædt på til at støtte både den, der går i APU, og dig selv.

Tal med andre pårørende og få viden om behandlingen i APU.

Torsdag d. 5. oktober 2023 kl. 16.00 – 18.30 i Spisestuen på Stolpegård.
Adresse: Stolpegårdsvej 20, 2820 Gentofte​

Pro​​gram
  • Kort om psykiatrien og APU
  • Info om behandlingen
  • Viden om diagnoser

    Pause - kaffe og kage

  • Pårørende-workshop
  • Råd til dig som pårørende
  • Opsamling og feedback

Tilmeld dig hos APUs sekretariat på telefon 3864 5430 – senest d. 25. september 2023.
Arrangementet er for alle pårørende, voksne, børn eller venner til den, som går i APU

'SAMARBEJDE PÅ TVÆRS' – en rapport om en undersøgelse af tværsektorielt samarbejde i behandling af mennesker med dobbeltdiagnoser

Rapporten har som overordnet formål at evaluere det tværsektorielle samarbejde med henblik på at udlede en række anbefalinger og konkrete forslag til at videreudvikle samarbej­det i eksisterende og fremtidige tilbud til målgruppen.

Den er udfærdiget i et samarbejde mellem Psykoterapeutisk Forskningsenhed ved Psykoterapeutisk Center Stolpegård i Region Hovedstadens Psykiatri og Center for Rusmiddelforskning ved Aarhus Universitet samt Ambulatorie for Psykoterapeutisk Udvikling. 

Pdf-fil: Åbner i nyt vindue/ny faneHent rapporten her.