Ambulatorie A

​Ambulatoriet behandler personer, der lider af angst eller tvangstilstande (OCD).

Ambulatorie A

Et centralt element i behandlingen består af psykoterapi. Vi samarbejder med patienten om at få indsigt i og bearbejde de psykologiske problemer, vaner og mønstre, der ligger til grund for angstsymptomerne og tvangssymptomerne. Behandlingsteamet arbejder hovedsageligt ud fra en kognitiv og adfærdsterapeutisk behandlingsfilosofi.

I behandlingen vægtes samarbejdet med patienten samt dennes netværk og familie. I fællesskab arbejder vi for, at patienten når sine mål og ønsker for tilværelsen uden belastende psykiske problemer. Vi bestræber os på at være tydelige i vores kommunikation ved at informere patienterne om de rammer, som behandlingen har, og de muligheder vi har for at tilbyde hjælp.

Differentieret behandling

Behandlingstilbuddet er differentieret efter hvor meget hjælp, den enkelte har behov for. Patienterne får tilbud om:

  • Psykoterapeutisk behandling i en specialgruppe
  • Eventuel supplerende behandling

Det kræver en koncentreret og stor indsats fra patientens side at arbejde psykoterapeutisk med en lidelse, som ofte har været en del af patientens liv i mange år.

Der kan være forskellige grunde til, at vi må ændre eller stoppe behandlingen. For eksempel at fremmødet bliver for ustabilt eller at patienten har en psykisk lidelse, der kræver anden behandling.

Kvalitetssikring af behandlingsforløbet
Vi beder patienten om at besvare forskellige spørgeskemaer, der har med patientens tilstand at gøre; symptomer og oplevelser både før, under og efter behandlingen. På den måde kan vi kvalitetssikre vores behandlingstilbud. 
Det er af stor betydning for os, at patienterne tager sig tid til at svare. Vi gennemgår besvarelserne med patienten ved første samtale og ved afslutningen.


Behandling
​Behandlingen starter med en individuel afklarende samtale ved en af ambulatoriets terapeuter efterfulgt af en lægesamtale, hvor problematikken beskrives og et muligt behandlingsforløb ridses op. I løbet af et par uger modtager patienten et brev med oplysning om tidspunkt og varighed af den planlagte behandling. Langt de fleste patienter tilbyder vi psykoterapi en gang ugentlig i grupper med ca. otte deltagere og to terapeuter.  Gruppeterapien varer 3 timer inklusiv pause. Forløbet strækker sig over 4 – 6 måneder afhængig af problematikken.

Flerfamiliemøde
I løbet af behandlingen inviteres patienten og dennes pårørende til flerfamiliemøde med andre patienter og deres pårørende, til information og drøftelse af fælles problemstillinger.

Vi tilbyder samtaler med vores læger og socialrådgiver efter behov. Der vil også ved behov være mulighed for par- og familiesamtaler. Behandlingen afsluttes i de fleste grupper med en individuel evaluerende samtale med den ene af gruppeterapeuterne.

Download: Behandlingens rammer


Hvordan fo​regår forløbet

Hvad sker der, når du ankommer til Stolpegård?​


Hvad er de første samtaler?​


​Hvordan foregår introduktionsmødet?​


Hvordan foregår gruppebehandling?​


​Hvordan opleves forløbet

​​​

Effekt af behandlingen​​


Tanker før behandlingen


Oplevelser ved første møde


​Bekymret for gruppebehandling?


​​Pårørende er velkomne


Redaktør