Patientinformation

​Her kan du finde links til information for dig som patient

Ventetider

​Ved indførelsen af Behandlingsretten 1. januar 2010 er der ingen venteliste ved Psykoterapeutisk Center Stolpegård.

Links:

Patientinformation generelt

Behandlingsret

Personligvejledning

Klager


Redaktør