Beskrivelse af behandlingstilbudet

Behandlingen er fokuseret, flersporet og faseopdelt.​

Fokuseret
Den specialiserede behandling fokuserer på de specifikke symptomer spiseforstyrrelsen medfører for den enkelte. Jo hurtigere behandlingen tager fat på at mindske symptomerne, og dermed genvinder kontrollen fra spiseforstyrrelsen, jo mere tid er der til at arbejde med de generelle udfordringer og problemer som personer med spiseforstyrrelser ofte også har. Den fokuserede behandling indebærer også, at patienterne udarbejder behandlingsmål i forhold til vægt, spisemønster, vægtregulerende adfærd og andre problemer, som den enkelte slås med. Målene evalueres halvvejs og til slut i forløbet.

Flersporet
Behandlingen fokuserer både på de psykologiske og sociale vanskeligheder, der ledsager en spiseforstyrrelse, og på spisemønster, vægt og fysiske konsekvenser af spiseforstyrrelsen. Vi tilbyder specialiseret hjælp i en sammenhængende behandlingsindsats, ud fra de behov patienten har. Patienterne indplaceres i grupper sammen med patienter med lignende problemstillinger. Det kan være undervægt, normalvægt eller overvægt.

Faseopdelt
Behandlingen er opdelt i en startfase, hovedbehandlingsfase og en stabiliserende efterbehandlingsfase.
Gruppeterapiforløbet fokuser i startfasen på at oprette regelmæssige spisevaner (mekanisk spisning) og ophøre med vægtregulation. I hovedbehandlingsfasen er fokus på psykologiske og relationelle vanskeligheder. Slutteligt koncentrerer vi os om fremtiden og tiden efter gruppebehandlingen. 

Startfase
Behandlingen starter ved den eller de første samtaler og dernæst ved deltagelse i et obligatorisk introduktionskursus med 4 fremmøder.  

Den følgende gruppebehandling tilbydes først, efter dette kursus er gennemført.​

Overvejelsesforløb
Mange patienter primært med anoreksi og undervægt tilbydes et overvejelsesforløb. Her kan den ambivalens overfor behandlingen, som er så almindelig, bearbejdes grundigt, før patienten tager endelig stilling til, om hun eller han ønsker at indgå i Amb. for Spiseforstyrrelsers adfærdsændrende behandlingstilbud. Det indbefatter ændringer af spisemønsteret, vægtøgning og andre adfærdsændringer.

Individuelle overvejelsessamtaler
Overvejelsesgruppe
Overvejelsesgruppe for patienter med BMI mindst 20


Hovedbehandling

Langt de fleste tilbydes psykoterapi i grupper med 7 deltagere og to behandlere i 4 timer inklusive pause og frokost. Nogle gange tilbyder vi individuel og par - og familieterapi i et begrænset omfang i form af kortere forløb på 5 til 10 gange. Individuelle samtaler varer op til 1 time, par- og familiesamtaler varer 1,5 time.

I et typisk gruppeforløb mødes gruppen 4 timer om ugen over en periode på ca. 5-6 måneder. Der tilbydes ud over gruppeterapien ofte supplerende samtaler med familie, kærester og venner, der er vigtige for patienten i helbredelsesprocessen. Lægesamtaler og samtaler med socialrådgiver tilbydes efter behov.
Adfærdsændrende behandling, BMI under 20
Adfærdsændrende behandling, BMI over 20

Alle patienter og deres pårørende inviteres desuden til flerfamiliemøder, hvor patienter og pårørende fra en eller flere grupper med samme problemstilling er sammen to eftermiddage. Alle patienter med spiseforstyrrelser modtager diætistvejledning. De fleste vejledes ved individuelle samtaler, andre får vejledningen sammen i gruppen. Alle patienter fører kostdagbog og vejes af behandleren ved hvert fremmøde.

Normalvægt

Vi arbejder hen i mod, at undervægtige og normalvægtige patienter opnår eller bevarer en stabil normalvægt. Normalvægt er defineret som BMI mellem 20 og 25 kg/m2, når man har en spiseforstyrrelse. Herved sikrer vi at flest har fået genoprettet normal menstruation og at risikoen for tilbagefald er mindst. Ved overvægtige patienter er fokus at opnå stabil vægt og stop af vægtøgning, imens der arbejdes med spiseforstyrrelsessymptomerne. Et evt. vægttab må vente til spiseforstyrrelsen er under kontrol, for at undgå at patienten går på endnu en slankekur, der nærer spiseforstyrrelsen og hindrer helbredelsen. Slankekure er uforeneligt med et ønske om at komme ud af spiseforstyrrelsens tvang i vores behandling.
Nogle patienter tilbydes kropsterapi som supplerende behandling.

Efterbehandling
Efter afslutning af gruppeterapien er der mulighed for efterbehandlingsforløb med 3 individuelle samtaler og 4 Tema-eftermiddage sammen med andre afsluttede patienter​, hvor emner som tilbagefald, angst- og stresshåndtering og spørgsmålet om, hvornår man er rask, behandles.​

Redaktør