Flerfamiliemøder

​Vi arbejder tæt sammen med patienten for at inddrage de personer i patientens netværk, som kan støtte hende/ham i at bekæmpe spiseforstyrrelsen.​

​Det er familie, kæreste og venner, der fremover skal kunne støtte patienten i processen mod helbredelsen og i at opnå sine drømme og mål for tilværelsen. Vi inviterer derfor alle, som patienten ønsker at se, til fællesmøder to gange sammen med de andre patienter og deres pårørende. 

Første gang starter vi med et oplæg fra behandlerne om det særlige ved sygdommene og vores behandling af dem. 

Anden gang er der et oplæg om efterbehandling, stabilisering og hvorledes netværket kan hjælpe fremover. Herefter taler folk sammen i mindre grupper, f. eks. mødre, fædre, kærester osv. sammen med ligestillede. Til slut bliver erfaringer samlet op i fællesskab. 

Disse møder er meget populære blandt såvel patienter som deres pårørende. Der er forskellige oplæg for de forskellige typer af behandlingsgrupper som mødes. I spalten til højre kan du downloade oplæg fra: 

  • Normalvægtsgruppen
  • Undervægtsgruppen
  • Overvægtsgruppen
  • Overvejelsesgruppen

Redaktør