​​​​

Ambulatorie for spiseforstyrrelser

1. maj 2018 er Ambulatoriet for Spiseforstyrrelser flyttet til Psykiatrisk Center Ballerup -  for yderligere information gå til Psykiatrisk Center Ballerups sider om spiseforstyrrelser.


Behandling på Amb. for Spiseforstyrrelser

Behandling af spiseforstyrrelser  er flersporet med såvel psykologisk som fysisk og social indsats. Link til pjece om OSA

Et centralt element i behandlingen er psykoterapi. Vi samarbejder med patienten om at få indsigt i og bearbejde de psykologiske problemer, vaner og mønstre, der ligger til grund for spiseforstyrrelsessymptomerne. Behandlingsteamet arbejder målrettet ud fra en systemisk og narrativ behandlingsfilosofi. 

Et andet centralt element i behandlingen er den diætetiske behandling. Link til pjece om diætetisk behandling


I behandlingen vægtes samarbejdet med patienten og dennes netværk og familie. I fællesskab bekæmper vi spiseforstyrrelsen og arbejder for, at patienten når sine mål og drømme for tilværelsen uden en spiseforstyrrelse. 
Sidste torsdag hver måned er der fælles informationsmøde for patienter sammen med deres pårørende kl. 15.30 – 17.00. Link til pjece om fællesinformationsmøder


Vi bestræber os på at være tydelige i vor kommunikation ved at informere patienterne om de rammer som behandlingen har, og de muligheder vi har for at tilbyde hjælp og støtte. 

Differentieret behandling
Behandlingstilbuddet er differentieret efter hvor meget hjælp, den enkelte har behov for. Patienterne får tilbud om:

  • Psykoterapeutisk behandling i en specialgruppe
  • Diætistbehandling 
  • Eventuel supplerende behandling (læge, socialrådgiver, kropsterapi mm)

Det kræver en koncentreret og stor indsats fra patientens side at bekæmpe en spiseforstyrrelse, som ofte har været mange år i patientens liv. Der kan være forskellige grunde til, at vi må ændre eller stoppe behandlingen. Det kan være, hvis der ikke sker de ønskede fremskridt, hvis patienten har brug for mere støtte end vi kan tilbyde, eller hvis fremmødet bliver for ustabilt.

Kvalitetssikring af behandlingsforløbet
Vi beder patienten om at besvare forskellige spørgeskemaer om deres tilstand, symptomer og oplevelser både før, under og efter behandlingsforløbet. På den måde kan vi kvalitetssikre vores behandlingstilbud og ændre og justere dette efter behov. Det er af stor betydning for os, at patienterne tager sig tid til at svare. Vi gennemgår besvarelserne med patienten ved første samtale i terapiforløbet og ved afslutningen.​

Behandlingen er fokuseret, flersporet og faseopdelt
Læs mere her

NB: Patienter med BED
Psykoterapeutisk Center Stolpegård modtager henvisninger fra 1. marts 2013 på patienter med BED i en 3-årig projektperiode, finansieret af midler fra S​undhedsstyrelsen Satspulje.

Der er derfor ikke mulighed for at blive henvist til privat behandling eller behandling andet sted efter reglerne om det udvidede frie sygehusvalg, selvom der kan opstå ventetider på mere end 2 måneder."