Praksissporet

Kommissorium for TBT-gruppen omhandlende praksissporet

 

Baggrund

I bestræbelserne på at forebygge tvang på et dybereliggende organisatorisk niveau er det nødvendigt at nytænke, hvordan psykiatriske organisationer arbejder. En af de måder, der har vist sig at være værdifulde, er hvis den samlede organisation arbejder traume informeret. Dvs. når alle medarbejdere i organisationen har en forståelse af traumers indgribende effekt på individet, familier, grupper, organisationer og samfund. Organisationen skal aktivt arbejde med at undgå retraumatisering ved, at medarbejderne forstår de mulige veje til recovery og genkender symptomer på traumer hos patienter, pårørende, personale og andre involverede i organisationen. Dette er dog en stor ændring i det danske sundhedsvæsen, hvorfor praksissporet skal forsøge at beskrive praksis-tiltag, herunder undervisning, der kan understøtte ovenstående tiltag. Desuden skal netværket skabe et overblik over eksisterende viden i Danmark og internationalt.

 

Formål:

At skabe et praksisfundament som kan danne baggrund for at beslutte tiltag der udspringer af en Traume-Bevidst Tilgang (TBT). Desuden skal praksissporet sikre at beskrive hvilke praksis tiltag, herunder undervisning, der kan iværksættes for at understøtte at organisationer kan arbejde traume bevidst.

 

Opgaver:

  • At gennemføre en grundig gennemgang af litteraturen efter praksis tiltag som er vurderet til at kunne fremme TBT implementeringen i en organisation og herved skabe et overblik over den eksisterende viden på dette område.
  • Udarbejde en kort illustrativ introduktion til TBT.
  • Beskrive implementering af TBT
  • Udarbejde en undervisningsskabelon
  • Gennemgå og udarbejde en anbefaling af screeningsredskaber (screening af traumer ved indlæggelse)
  • At skabe et overblik over og følge TBT-praksis tiltag i det psykiatriske regi i DK.

 

Deltagere:

Formand og referent:

Følgende medlemmer deltager:

 

Charlotte Pingel Madsen, cpm@rn.dk

Liselotte Kold Hansen, l.kold@rn.dk

Christina Thanou, c.thanou@rn.dk

Karin Kristoffersen, karin.kristoffersen@rn.dk

Karin Risdalkarin.risdal@rn.dk

Klaudia Kristensen, klaudiakristensen@hotmail.com

Maria Adel Bondemaria.b@rn.dk

Ann Sønderdahl, annsoend@rm.dk, Regionspsykiatrien Horsens

Martin Nikolajsen, MARTNK@rm.dk, Regionspsykiatrien Randers

Anne-Mette Nørregaard, Anne-Mette.Norregaard@rsyd.dk, Børn og unge Sydjylland, Esbjerg

Mathilda Andersen, Mathilda.Randris.Andersen@rsyd.dk, Psykiatrien Region Syddanmark

Vibeke B Andersen, vibekeandersen188@gmail.com

Hege Grunnet, hmg@rsyd.dk, Psykiatrien Region Syddanmark

Marianne Kilden, Marianne.Kilden@rsyd.dk

Lea Bjelke Villadsen, ebv@regionsjaelland.dk, Psykiatrien Øst

Trine Marita Bjerre, trmb@regionsjaelland.dk, Børne-og ungepsykiatrien

Anne Winkel, anwi@regionsjaelland.dk, Kompetencecenter for Relation og deeskalering

Cæcilie Buhmann, Caecilie.Buhmann@regionh.dk

Lelia Plannthin, lapl@regionsjaelland.dk, Distriktspsykiatri for ældre

Helle Cleo Borrowman, hb@landsforeningen-spor.dk, SPOR

Knud Fischer-Møller, knudfm@hotmail.com, LAP

Efthalia Korkoli, (e.korkoli@rn.dk), Børn og unge afsnit

Jacob Hvidhjelm, Jacob.hvidhjelm@regionh.dk, Psykiatrisk Center Sct. Hans

Jesper Bak, Jesper.bak@regionh.dk, Psykiatrisk Center Sct. Hans

Lene Lauge Berring, lelb@regionsjaelland.dk, Kompetencecenter for Relation og deeskalering

 

Organisatorisk placering

Referer til netværksgruppen

 

Arbejdsomfang og tidsperspektiv

Arbejdsgruppen gennemfører en grundig gennemgang af litteraturen med fokus på praksis tiltag, inden 2021.

Arbejdsgruppen beskriver praksis tiltag, implementering af disse og understøttet af undervisningsmateriale på dansk, samt anbefalinger af screeningsredsaber, inden 2022.

Arbejdsgruppen skaber et overblik over eksisterende praksis tiltag i DK, løbene.

 

Mødeaktiviteter foregår primært som video møder.

 


Redaktør