TBT centerets opgaver - Kommissorium


Det Nationale ”Traume-Bevidst Tilgang” (TBT) Center er et virtuelt center. Det er et formelt netværkssamarbejde mellem brugere/patienter, pårørende, ledelser, klinisk personale og forskere i den danske psykiatri på regionalt niveau. Netværket er opbygget med en styregruppe, bestående af den tværregionale følgegruppe for Partnerskabsaftalen (tvang) og initiativtagerne. Den tværregionale følgegruppe udpeger medlemmer fra deres egne regioner til netværket (max. 40 personer i alt). Sekretariatet er beliggende i Enheden for Klinisk Psykiatrisk Sundheds- og Sygeplejeforskning, Psykiatrisk Center Sct. Hans, Region Hovedstadens Psykiatri.
Netværkssamarbejdet foregår i to spor, et praksisspor og et forskningsspor. De to spor starter sammen med at skabe et overblik over fænomenet gennem dialog og erfaringsudveksling, derefter udarbejder forskerne et systematisk litteratur review om TBT. Herefter kan de to spor planlægge en mødekadence, hvor de mødes hver for sig f.eks. en gang i kvartalet med min. et fælles møde årligt.

Opgaver

Netværkets opgave er at vurdere, udvikle og afprøve en oversat og dansk tilpasset udgave af Trauma Informed Care (TIC). De konkrete opgaver, det første år, bliver fastlagt efter det første møde i netværket. Følgende kan dog opfattes som forslag.

Hele netværkets opgaver:

 • Gennem 1) den systematiske gennemgang af litteraturen, både den videnskabelige og den grå litteratur, 2) i dialog med netværket og 3) gennem erfaringsudveksling, at svare på spørgsmålet: Er det en god ide at implementere TBT i Danmark, underforstået vil det kunne være med til løse nogle af de store udfordringer vi står overfor i psykiatrien, f.eks. øgningen af andelen af psykisk syge, andelen af ”svingdørspatienters”, nogle patienters manglende oplevelse af effekt af plejen og behandlingen, manglende oplevelse af inddragelse, anvendelse af tvangsforanstaltninger, etc.?
 • Vælge om begrebet ”Trauma Informed Care” skal have en dansk oversættelse.

Praksissporets opgaver:

 • At gennemføre en grundig gennemgang af litteraturen efter praksis tiltag som er vurderet til at kunne fremme TBT implementeringen i en organisation og herved skabe et overblik over den eksisterende viden på dette område.
 • At skabe et overblik over og følge TBT-praksis tiltag i det psykiatriske regi i DK
 • At initiere beskrivelser af TBT-praksis tiltag, herunder undervisning.

Forskningssporets opgaver:

 • At gennemføre et scoping review om TBT og herved skabe et overblik over den eksisterende viden
 • At vurdere eksisterende viden med henblik på yderligere analyser og vurdering
 • At skabe et overblik over TBT-forskningsprojekter i DK
 • At initiere TBT-forskningsprojekter

Sekretariatets opgaver:

 • Ajourføre medlemslister.
 • Planlægge og indkalde til møder og seminarer.
 • Oprette en hjemmeside med relevante meldinger fra netværkssamarbejdet.
 • Placere relevant litteratur på hjemmesiden (dansk litteratur, implementeringsguides, forsknings litteratur, populær litteratur).

Styregruppe:

 • Dorthe Juul Lorenz, Vicedirektør, Psykiatrien Region Sjælland (Formand) (djl@regionsjaelland.dk)
 • Ole Ryttov, Sygeplejefaglig direktør, Psykiatrien i Region Syddanmark (Ole.Ryttov@rsyd.dk) 
 • Claus Lassen Graversen, Sygeplejefaglig direktør, Psykiatrien i Region Midtjylland (Claus.Graversen@ps.rm.dk)
 • Anette Sloth, Direktør, Psykiatrien i Region Nordjylland (anette.sloth@rn.dk)
 • Tina Gram Larsen, Lægefaglig direktør, Psykiatrien i Region Nordjylland (tigl@rn.dk)
 • Lone Bjørklund, Videdirektør, Region Hovedatadens Psykiatri (lone.bjoerklund@regionh.dk)
 • Jacob Hvidhjelm, Postdoc, PCSH, Region Hovedstadens Psykiatri (jacob.hvidhjelm@regionh.dk)
 • Lene Berring, Forskningsleder, Psykiatrien Region Sjælland (lelb@regionsjaelland.dk)
 • Jesper Bak, Forskningsleder, PCSH, Region Hovedstadens Psykiatri (jesper.bak@regionh.dk)

Netværksmedlemmer:

Region Nordjylland:
 • Charlotte Pingel Madsen, Afsnitsledende sygeplejerske (cpm@rn.dk)
 • Karin Risdal, Afsnitsledende sygeplejerske (karin.risdal@rn.dk)
 • Liselotte Kold Hansen, Afsnitsledende sygeplejerske (l.kold@rn.dk)
 • Christina Thanou, Afdelingslæge (c.thanou@rn.dk)
 • Karin Kristoffersen, Leder for sygeplejefaglig udvikling (karin.kristoffersen@rn.dk)
 • Maria Adel Bonde, Brugerrepræsentant (maria.b@rn.dk)
 • Klaudia Kristensen, Pårørende repræsentant (klaudiakristensen@hotmail.com)
 • Efthalia Korkoli, Overlæge, Børn og unge afsnit (e.korkoli@rn.dk)
Region Midtjylland:
 • Tine Holm, Cand.psych. Forskningsenheden for Psykoser, Afdelingen for Psykoser, AUH (tinehol9@rm.dk)
 • Ann Sønderdahl, kvalitetskoordinator, Regionspsykiatrien Horsens (annsoend@rm.dk)
 • Martin Nikolajsen, Psykolog, Regionspsykiatrien Randers (MARTNK@rm.dk)
 • Anne Foged Christensen, Risikomanager kvalitetsafdelingen Psykiatri og Social (annfogch@rm.dk)

Region Syddanmark:
 • Frederik Alkier, Forskningsleder, Psykiatrisk Afdeling Middelfart, Psykiatrien Region Syddanmark (Frederik.Alkier.Gildberg@rsyd.dk)
 • Jens Peter Hansen, Forskningsleder, Psykiatrisk Afdeling Esbjerg, Psykiatrien Region Syddanmark (Jens.Peter.Hansen@rsyd.dk)
 • Isabel Gindeberg, Ledende oversygeplejerske, Psykiatrisk Afdeling Middelfart, Psykiatrien Region Syddanmark (Isabel.Gindeberg@rsyd.dk)
 • Anne-Mette Nørregaard Funktionsleder Børn og unge Sydjylland, Esbjerg (Anne-Mette.Norregaard@rsyd.dk)
 • Mathilda Andersen, Konsulent, HR, Psykiatrien Region Syddanmark (Mathilda.Randris.Andersen@rsyd.dk)
 • Claus Thomsen, Brugerrepræsentant (claus@angstforeningen.dk)
 • Vibeke B. Andersen, Brugerrepræsentant (vibekeandersen188@gmail.com)

Region Sjælland:
 • Lea Bjelke Villadsen, Udviklingsinstruktør, Psykiatrien Øst (lebv@regionsjaelland.dk)
 • Mia Hesselberg Nielsen, Ledende oversygeplejerske, Psykiatrien Syd (mihn@regionsjaelland.dk)
 • Trine Marita Bjerre, Udviklingsinstruktør og pædagog, Børne-og ungepsykiatrien (trmb@regionsjaelland.dk)
 • Anne Winkel, Konsulent, Kompetencecenter for Relation og deeskalering (anwi@regionsjaelland.dk)
 • Cæcilie Buhmann, Overlæge, Psykiatrien Region Sjælland (cacb@regionsjaelland.dk)
 • Kimmie Faarborg Frandsen, Afdelingssygeplejerske, Psykiatrien Øst (kiff@regionsjaelland.dk)
 • Linda Møllgren, Afdelingssygeplejerske, Psykiatrien Øst (limoe@regionsjaelland.dk)
 • Else-Marie Brædder, Sygeplejerske, Psykiatrien Syd (embr@regionsjaelland.dk)

Region Hovedstaden:
 • Helle Cleo Borrowman, Brugerrepræsentant, SPOR (hb@landsforeningen-spor.dk)
 • Knud Fischer-Møller, Brugerrepræsentant, LAP (knudfm@hotmail.com)
 • Annika Rasmussen, Afdelingssygeplejerske, afsnit B204, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center (Annika.Rasmussen@regionh.dk)
 • Vibeke Frandsen, Afdelingssygeplejerske, afsnit 801, Psykiatrisk Center Glostrup (vibeke.frandsen.01@regionh.dk)
 • Anne Marie Hyldgaard Trauelsen, Reservelæge, BBH (marietrauelsen@gmail.com)
 • Louise Krossing Hansen, Uddannelseskonsulent, HR, Region Hovedstadens Psykiatri (louise.krossing.hansen@regionh.dk)

Initiativtagere:
 • Jacob Hvidhjelm, Postdoc, PCSH, Region Hovedstadens Psykiatri (jacob.hvidhjelm@regionh.dk)
 • Lene Berring, Forskningsleder, Psykiatrien Region Sjælland (lelb@regionsjaelland.dk)
 • Jesper Bak, Forskningsleder, PCSH, Region Hovedstadens Psykiatri (jesper.bak@regionh.dk)


Redaktør