Hvad laver vi

Enheden for klinisk psykiatrisk sundheds- og sygeplejeforskning (KPSS) har til formål at bidrage med forskning inden for sundheds- og sygeplejeforskning i Region Hovedstadens Psykiatri til gavn for både voksen-, børne- og ungepsykiatrien. ​

Desuden skal enheden bidrage til at forbedre kvaliteten af de sundheds- og sygeplejefaglige interventioner, der anvendes i tæt samarbejde med borgeren, pårørende, professionelle og institutioner i Region Hovedstaden. Dette skal ske gennem anvendelsesorienteret og praksisnær forskning og ved implementering af eksisterende viden. ​
 
Følgende forskningsområder er prioriterede:

  • Reduktion af tvang
  • Forebyggelse af vold og aggression

​ 

Organisering af KPSS
KPSS er etableret som en enhed under centerledelsen på Psykiatrisk Center Sct. Hans.


Redaktør