Hvem er vi

​​Kort beskrivelse af enhedens ansatte

Forskningsleder Jesper Bak:

Jesper er uddannet sygeplejerske og har siden år 1984 arbejdet i psykiatrien. Jesper har været ansat som basissygeplejerske, afdelingssygeplejerske og ledende oversygeplejerske.
Jesper har gennemført en master i public health og har efterfølgende udarbejdet en ph.d. med fokus på nedbringelse af tvang i psykiatrien.
 

Post.doc Jacob Hvidhjelm:

Jacob er uddannet sygeplejerske og har siden år 2000 arbejdet i psykiatrien. Jacob har været ansat som basissygeplejerske, afdelingssygeplejerske og kvalitetskoordinator. Jacob har gennemført den sundhedsfaglige kandidatuddannelse og har efterfølgende udarbejdet en ph.d. med fokus på forebyggelse af aggression og vold på psykiatrisk afsnit via struktureret risikovurdering. 
Redaktør