Publikationer

​Herunder er det muligt, at finde videnskabelige og faglige publikationer samt rapporter som medlemmer af enheden har forfattet.

Videnskabelige publikationer


​​Faglige publikationer


​Andre udgivelser (rapporter, redegørelser, udredninger, etc.) hvor medarbejdere i KPSS har ydet et vigtigt bidrag



Redaktør