Metoder til recovery-orienteret praksis

​Recovery er ikke i sig selv en metode. Recovery er en proces. Men de metoder, som behandlingen tager i brug, kan være mere eller mindre recovery-orienterede​.

Føl​gende fire metoder eller indsatser fremhæves af den engelske psykiater Jed Boardman som afgørende for en praksis, der vil arbejde recovery-orienteret:

  • Illness Management Recovery-programmet (på dansk: Individuel mestring og recovery)
  • Shared decision-making (på dansk: Fælles beslutningstagning)
  • Joint crisis plans (Fælles udarbejdede kriseplaner)
  • Indsatser rettet mod beskæftigelse og inklusion i samfundet.

Jed Boardman: How can Psychiatrists support Recovery

I Region Hovedstadens Psykiatri arbejdes der bredt med Individuel mestring og recovery (IMR), samtidig med at IMR aktuelt undersøges i en randomiseret kontrolleret undersøgelse med deltagelse af flere centre i Region Hovedstadens Psykiatri (se projektbeskrivelse under Projekter)

Shared decision making – fælles beslutningstagning – er en samarbejdsmodel, hvor patient og behandler begge betragtes som eksperter og begge bidrager afgørende til beslutninger omkring behandlingen. Fælles beslutning kræver som udgangspunkt redskaber og søges i Region Hovedstadens Psykiatri realiseret gennem et konkret redskab i form af en smartphone app (Momentum til fælles beslutninger og recovery, se projektbeskrivelse under Projekter​​). Redskabet testes aktuelt i tre behandlingssammenhænge.

Joint Crisis Plans, eller fælles udarbejdede kriseplaner, er for tiden en del af gennembrudsprojektet til reduktion af tvang i Region Hovedstadens Psykiatri. Her søges kriseplaner indarbejdet som en metode til at forebygge tvang.

Understøttelse af muligheder for at skabe sig et meningsfuldt arbejde på ordinære vilkår er fokus i det store forskningsprojekt INKLUSION, der er forankret på Psykiatrisk Center København.

Udviklingen af personlige recovery-planer søges aktuelt integreret ved at patienter i Region Hovedstadens Psykiatri deltager på egne behandlingskonferencer og får støtte til at opstille personlige mål med behandlingen på kort og på lang sigt.

Redaktør