​Definitioner 
Rehabilitering er den indsats, professionelle kan tilbyde for at understøtte den psykisk syge i at komme sig, og betegner en professionel indsats. 

Recovery er en unik og individuel proces, der ikke på samme måde som rehabilitering kan gøres til genstand for en strukturering. Recovery betegner den enkelte perosns ofte meget personlige forløb, hvor rehabilitering kan være en afgørende faktor blandt flere andre faktorer.

Læs mere
​​Psykiatrisk og psykosocial rehabilitering - en recoveryorienteret tilgang
Lisa Korsbek (red), Lene Falgaard Eplov (red), Lone Petersen (red), Mette Olander (red)
København : Munksgaard. - 2010​​, 256 sider

​På undersiderne kan der læses om Recovery i Region Hovedstadens Psykiatri