Recovery-orienteret praksis på psykiatriske sengeafsnit

Formål
Dette ph.d.-projekt undersøger, hvordan den recovery-orienterede tilgang udfolder sig på psykiatriske sengeafsnit.

Baggrund
De seneste år har der været en vision om at basere behandlingsindsatsen i psykiatrien på en recovery-orienteret tilgang, Det har givet anledning til organisatoriske forandringer, hvor man lægger vægt på at udvide den ambulante psykiatri og samtidig reducere antallet af sengepladser og af indlæggelsesdage. Det betyder, at behandlingsindsatsen på sengeafsnittene præges af en stor grad af kompleksitet, hvor der i højere og højere grad er behov for:

  • hurtige udredninger
  • hurtig og effektiv behandling
  • hurtige udskrivelser

Når man implementerer en recovery-orienteret tilgang, er det derfor vigtigt at skabe viden om, hvordan denne tilgang udfolder sig på en psykatrisk sengeafdeling.

Metode
Projektet er en kvalitativ etnografisk undersøgelse, som består af deltagerobservation på 2 sengeafsnit samt at dybdegående interview af både patienter og personale.
Dataindsamlingen tager udgangspunkt i forskningslitteraturens beskrivelser af recovery-orienteret praksis og indrager perspektiver og oplevelser fra såvel patienter som personale på den behandlingstilgang, der sker på sengeafsnittene.

Tidsplan
Projektet løber fra augsut 2013 til november 2017.

Placering
Projektet hører til på Kompetencecenter for Rehabilitering og Recovery på Psykiatrisk Center Ballerup.

Vejledere
Hovedvejleder: dr. med. Sidse Marie Arnfred
Projektvejledere: mag.art., ph.d. Lisa Korsbek og cand. cur., dr. med. Bente Appel Esbensen
Forskningsgruppe: Anna Kristine Waldemar, Sidse Marie Arnfred, Lisa Korsbek, Bente Appel Esbensen, Lone Petersen og Ane-Grethe Madsen

Hvis du vil vide mere:
Recovery-oriented practice in mental health inpatient settings :  a literature review
Anna K. Waldemar, Sidse M. Arnfred, Lone Petersen, Lisa Korsbek
Psychiatric services 67(6), 695-602, 2016

Recovery orientation in clinical practice : how does it unfold in mental health inpatient settings?
Anna Kristine Waldemar Madsen
Københavns Universitet. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, 116 sider, 2018
Ph.d-afhandling

Recovery-oriented practice: Participant observations of the interactions between patients and health professionals in mental health inpatient settings
Anna Kristine Waldemar, Bente Appel Esbensen, Lisa Korsbek, Lone Petersen, Sidse Arnfred
International journal of mental health nursing 28(19), 319-329, 2019
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anna Kristine Waldemar , cand. cur., postdoc
anna.kristine.waldemar@regionh.dk

Tilbage til oversigtssiden for ph.d.-projekter

Redaktør