Modul 2 -At arbejde på baggrund af egne erfaringer

Formål

Formålet med modulet er, at deltagerne bliver bevidste om forskellen på levede erfaringer og erfaringskompetencer, og at de reflekterer over, hvordan de levede erfaringer kan inddrages i peer-arbejdet.

Indhold

Peer-medarbejdere ansættes på baggrund af personlige erfaringer med sygdom og recovery, men erfaringerne i sig selv er ikke lig med peer-faglige kompetencer. Fokus på dette modul er på, hvordan de levede erfaringer med sygdom og recovery kan bringes i spil i arbejdet som peer-medarbejder.

På dag 1 beskæftiger vi os med bevægelsen fra erfaring til kompetence – hvordan bliver vores levede erfaringer med sygdom og recovery til peer-faglige kompetencer? Vi reflekterer over, hvornår man kan tale om en peer-faglighed, og hvad vil det sige at være professionel. Vi diskuterer, hvad der skal til, for at erfaringerne bliver værdifulde for andre, samt hvornår og hvordan det giver mening at dele sine egne erfaringer med peer-støttemodtagere og kollegaer. Deltagerne introduceres til de tre p'er: privat, personlig og professionel og begreberne sættes ind i en peer-faglig ramme. Hvor går grænsen mellem at være privat og personlig, når man er ansat på baggrund af levede erfaringer? Hvordan bliver det private til noget, der kan bruges professionelt, og er der noget, man ikke skal tage med på arbejde?

På dag 2 introduceres deltagerne til CHIME. CHIME beskriver fem områder, der fremmer personlig recovery, og den er en god forståelsesramme at arbejde ud fra i recovery-orienterede praksisser. De enkelte områder kan dog virke abstrakte, og deltagerne arbejder derfor med elementerne i CHIME i relation til egen recovery-proces. Formålet er dels at sætte egne og andres erfaringer i relation til generel viden om recovery og dels at få konkretiseret, hvad de fem områder kan rumme. På den måde får deltagerne en bred vifte af eksempler på, hvordan recovery-processer kan se ud og et overblik over eget "erfarings-katalog", som kan bringes i spil i samtaler med peer-støttemodtagere og kollegaer.

Derudover vil dagen indeholde et oplæg fra en peer-medarbejder, der vil fortælle om sine oplevelser med at inddrage egne erfaringer med sygdom og recovery i arbejdet. Hvad har fungeret godt? Og hvor har det været udfordrende?

Dagene veksler mellem oplæg, individuelle øvelser og gruppearbejde.

Læringsmål

  • Viden om begrebet erfaringskompetencer, herunder bevægelsen fra levede erfaringer til erfaringskompetencer
  • Færdigheder i at vurdere og udvælge relevante erfaringskompetencer i mødet med peer-støttemodtagere, pårørende og kollegaer
  • Kompetencer til at have opmærksomhed på egen trivsel samt reflektere over og markere egne grænser


​datoer
​tidspunkt
​sted
​Tirsdag den 1. september
og
onsdag den 2. september
​9.30 - 14.30

​Psykiatrisk Center Ballerup
Maglevænget 58

Redaktør