At arbejde på baggrund af sine erfaringer

Indhold
Recovery-mentorerne ansættes på baggrund af erfaringer med sygdom og recovery, men det er ikke nok ’blot’ at have erfaringer. Erfaringerne skal omsættes til konkrete værktøjer, som mentorerne kan anvende i deres arbejde. Udover fokus på erfaringer, vil vi diskutere roller og personlige grænser i arbejdet.

Undervisere
Merete B. Johansen, peeruddannelsen i Region Hovedstadens Psykiatri
Thomas Buhl-Wiggers, recovery-mentor i F-ACT Nordvest
Eva Zeuthen, recoverykonsuent og leder af frivilligindsatsen for psykisk sårbare I Gladsaxe Kommune
Jonatan K. Karnøe, lektor ved Center for Skole og Læring UCC/Roskilde

Blandt andet disse oplæg:
Kunsten at dele - vi er alle fortællinger
Thomas Buhl-Wiggers, recovery-mentor i F-ACT team på Møntmestervej, København NV

Mit oplæg forkuserer på, hvad det særligt er i fortællingerne om vores egne erfaringer, som kan støtte og motivere de mennesker, vi møder i vores arbejde? I mit arbejde som recovery-mentor støder jeg dagligt på gensidighed, ligeværd og optimisme som helt fundamentale forudsætninger for at forstå og understøtte personlig recovery. Jeg holder mit oplæg på baggrund af to års ansættelse i distriktspsykiatrien – herunder hundredvis af individuelle samtaler samt 1,5 års recovery-gruppeforløb.

Recovery-arbejde som identitetsarbejde
Eva Zeuthen Andersen, recovery-konsulent i Gladsaxe Kommune

Hvad betyder det for ens arbejde som recovery-mentor, når ens arbejdsidentitet også er ens personlige
identitet?
Hvornår er man god nok, hvad er idealet?

Jonatan K. Karnøe, lektor ved Center for Skole og Læring UCC/Roskilde

Denne undervisningsgang skal vi arbejde med coping og motivation. Vi arbejder med forskellige måder at se coping på. Derudover vil vi arbejde med motivationsteori. Undervisningsgangen vil i særlig grad gøre os kloge på, hvordan egne erfaringer kan støtte patienter. Formiddagen vil i særlig grad vægte teoretiske perspektiver, hvorimod eftermiddagen søger at være mere workshopbaseret.


​datoer
​tidspunkt
​sted
​19. og 20. november
​9.30 - 14.30
Psykiatrisk Center Ballerup
Bygning 51, lokale 51.1.02
Redaktør