Brobygning og afslutning på uddannelsen

​Indhold
Mange patienter har brug for en hjælpende hånd, når de skal udskrives, overgå til ambulant behandling eller genoptage aktiviteter i nærområdet. Det kan mentoren hjælpe med. Det kræver dog et grundigt indblik i, hvilke tilbud der er til de patienter, der er på vej videre. Det vil vi fokusere på her.

Oplæg af Søren Talbo Dixen
Vi får besøg af recovery-mentor Søren Dixen, der betragter brobygning som det måske vigtigste i sit arbejde. Søren vil fortælle lidt om, hvordan han i løbet af de sidste fire år har forsøgt at bygge bro mellem patienter, personale, administrationsfolk og kommunale aktører, og hvordan dette arbejde nu har udmøntet sig i oprettelsen af Værkstedet MMA; et 450m2 stort kreativt værksted/værested etableret i regi af civilsamfundet og samarbejdende med PCA og Københavns Kommune.

Oplæg af Morten Hansen
Brobygning og tørlægning er to måder at se muligheder for at skabe sammenhæng og skabe forbundethed mellem menneske, system og samfund. Tanken er at være med til at skabe nye muligheder og finde vejene, der kan understøtte recovery-processer samt gøre disse nemt tilgængelige. Min egen vej ind i dette har været at arbejde i flere år med at medskabe og facilitere netværk med fokus på, hvordan vi skaber aktiv deltagelse og åbne fællesskaber i forskellige sammenhænge.

Om Skolen for Recovery, Birgitte Paaske Kofod-Svendsen og Mynte Sirry Arnardottir
Undervisere fra Skolen for Recovery fortæller om, hvad man kan få ud af at gå på kurserne. Skolen har mange kurser, der har forskelligt indhold, men fælles for kurserne er, at der altid er to undervisere og en blandet kursistgruppe. Du får inspiration til, hvordan du kan benytte Skolen for Recoverys tilbud.

Nethe Klint Holbak – Brobygning i et pårørendeperspektiv
Agnete er pårørende og ansat i Børne- og Ungdomspsykiatrien i Glostrup som forældre-mentor. Via samtaler med forældre til indlagte børn og unge, støtter Agnete de pårørende og er brobygger mellem personale og forældre. Den berømte forstyrrelse af systemet.

Som pårørende er erfaringen, at det er en etisk udfordring. Det skal læres, og det er der brug for, at afsnittet tager hånd om. Et godt, forstående og respektfuldt netværk er et sikkerhedsnet og kan bidrage til det at komme sig.

​datoer
​tidspunkt
​sted
​17. og 18. juni
​9.30 - 14.30
Psykiatrisk Center Ballerup
Bygning 30A

Tilbage til oversigtssiden

Redaktør