Modul 8 - Brobygning og social inklusion

Formål

Formålet med modulet er at sætte fokus på, hvordan peer-medarbejdere kan støtte op om netværksdannelse og overgange til fællesskaber i og uden for psykiatrien, samt hvordan dette hænger sammen med recovery-processer.

Indhold

Som peer-medarbejder er det ofte en primær opgave at fokusere på brobygning. På dag 1 er fokus derfor på brobygning, netværksdannelse og fællesskaber.  

Vi sætter fokus på, hvordan recovery er en proces, der hænger tæt sammen med muligheden for at opbygge sociale relationer og indgå i samfundsmæssige fællesskaber. Vi reflekterer over, hvordan man som peer-medarbejder kan understøtte den sociale del af recovery-processen, herunder fx støtte peer-støttemodtagerne i at skabe kontakt til nye steder, etablere et netværk og danne nye relationer. Deltagerne introduceres til begreber som social recovery og inklusion, og vi diskuterer fordele og ulemper ved at brobygge til fællesskaber inden for og udenfor psykiatrien. Vi kobler også dagens tema til de fem elementer i CHIME.

Deltagerne reflekterer over – og præsenterer for hinanden – hvilke brobygningsopgaver de allerede varetager og hvilke nye initiativer, de kan tage.

På uddannelsens sidste dag samler vi op på uddannelsens 8 moduler og reflekterer over udbyttet af de enkelte moduler samt det overordnede udbytte af uddannelsen.

Læringsmål

  • Viden om sociale aspekter af recovery samt social inklusion i teori og praksis
  • Færdigheder i at reflektere over sammenhængen mellem netværk/fællesskaber og recovery-processer
  • Kompetencer til at støtte om peer-støttemodtagerernes netværksdannelse og deltagelse i fællesskaber

Tilbage til oversigtssiden

Redaktør