Modul 3 - Den individuelle samtale

Formål

Formålet med modulet er at klæde deltagerne på til at gennemføre individuelle samtaler med håb, meningsfuld hed og selvbestemmelse som centrale pejlemærker.

Indhold

Fokus på dette modul er på støttende og vejledende samtaler med håb, meningsfuldhed og selvbestemmelse som centrale pejlemærker. Hovedfokus er på at afprøve og øve samtale og samtaleteknikker i arbejdet med mennesker, der er ramt af psykisk sygdom. Deltagerne introduceres til teoretiske begreber og modeller, som afprøves i praksis.

På dag 1 af modulet introduceres blandt andet til begreber som kontekstafklaring og aktiv lytning og begge dele trænes gennem øvelser. Vi ser også på andre vigtige elementer i samtalen som fx at være nærværende, at holde igen med de gode råd samt at være rummelig uden at blive medlidende, undvigende, moraliserende eller dømmende. Med inspiration fra den narrative terapi øver deltagerne sig i at alliere sig med de gode egenskaber. Det vil sige at lede samtalen hen på positive fortællinger frem for at fokusere på de dominerende negative historier. Vi beskæftiger os derudover med, hvordan man håndterer, hvis peer-støttemodtageren er vred eller aggressiv, herunder hvordan man passer på sig selv og sætter grænser samtidig med, at man viser rummelighed og forståelse overfor peer-støttemodtageren.

På dag 2 dykker vi ned i blandt andet Karl Tomms model for samtale. Deltagerne introduceres til de fire spørgsmålstyper: lineære, cirkulære, refleksive og handlingsafklarende spørgsmål, og vi træner både samtalemodellen og spørgsmålstyperne i praksis. Deltagerne introduceres også til Maturanas domæneteori, der kan være med til at kaste lyse over, hvordan man i samtaler kan man tale ud fra forskellige perspektiver eller domæner. Hvis to parter befinder sig i forskellige domæner, kan det besværliggøre kommunikationen. Deltagerne introduceres til de tre domæner, og gennem øvelser forholder vi os til domænerne i relation til egne styrker og udfordringer i samtaler. Derudover diskuterer vi, om det er bedst at give gode svar eller at stille gode spørgsmål.

Læringsmål

  • Viden om centrale aspekter af relationsarbejde og kommunikation i relation til individuelle samtaler, herunder kendskab til relevante modeller for samtaler og kommunikation
  • Færdigheder i at gennemføre recovery-orienterede samtaler
  • Kompetencer til gennem samtale og vejledning at skabe håb hos peer-støttemodtagere, bidrage til meningsfuldhed, øge muligheden for værdsatte sociale roller samt understøtte selvbestemmelse


​datoer
​tidspunkt
​sted
Tirsdag den 25. august
og
onsdag den 26. august
9.30 - 14.30
Psykiatrisk Center Ballerup
Maglevænget 58

Tilbage til oversigtssiden

Redaktør