Modul 7 - Diagnoseforståelse

Formål

Formålet med modulet er at give deltagerne et indblik i og forståelse af diagnosesystemet ICD-10 samt hvad diagnoser kan, og hvilke udfordringer de bringer med sig. Deltagerne klædes på til at kunne reflektere, over hvordan diagnoser spiller sammen med recovery-processer, og hvordan de har relevans ift. rollen som peer-medarbejder.

Indhold

På dag 1 af modulet beskæftiger vi os med diagnosebegrebet, herunder hvilken rolle diagnoser spiller i et behandlingsforløb, og hvilke udfordringer de bringer med sig.  Hvordan kan vi forstå dem, og hvornår er de hjælpsomme? Hvilke døre åbner diagnoserne for, og hvilke lukker de? Deltagerne introduceres til opbygningen af ICD-10 og behandlernes brug af denne samt til en række overordnede diagnosegrupper. Vi diskuterer også, hvilken rolle diagnoser spiller i peer-arbejdet. Kan man bedst hjælpe, hvis man har samme diagnose som peer-støttemodtageren? Og hvor meget skal man fortælle om sin egen diagnose til peer-støttemodtagere og kollegaer?

På dag 2 ser vi på diagnoser i et historisk perspektiv og diskuterer, hvordan psykiatriens historie bidrager til nutidens sygdomsopfattelse. Vi ser også på, hvordan den historiske udvikling hænger sammen med den stigmatisering og selvstigmatisering, som mange stadig oplever. Vi sætter fokus på diagnoser i relation til det recovery-orienterede arbejde og recovery-orienteret sprogbrug, og vi reflekterer over, hvordan peer-medarbejdere kan bidrage til en recovery-orienteret forståelse af individers diagnoser.

Undervisningen består af oplæg og øvelser, hvor også deltagernes egne erfaringer med diagnoser, sygdom og recovery bringes i spil.

Læringsmål

  • Overordnet viden om diagnosesystemet og de mest gængse diagnosegrupper
  • Færdigheder i at reflektere over fordele og mulige begrænsninger ved diagnoser samt diagnoser i relation til recovery og rollen som peer-medarbejder
  • Kompetencer til at fastholde fokus på centrale elementer i det peer-faglige arbejde, herunder peer-støttemodtagerens mål, drømme, ressourcer og muligheder


​datoer
​tidspunkt
​sted
​Tirsdag den 3. november
og
onsdag den 4. november
​9.30 - 14.30
Psykiatrisk Center Ballerup
Maglevænget 58

Mads Hansen Boss, specialsygeplejerske

Mads Hansen Boss holde et oplæg om diagnoseforståelse med historier fra praksis og fortælle om udviklingen i forståelsen af diagnoser. Vi arbejder med vores egen forforståelse og diskuterer, hvad diagnoser bidrager med, samt hvilke udfordringer de bringer med sig.

Anja Ravna Marena Pedersen, specialsygeplejerske

Dagen bliver en kombination af oplæg og case-baseret gruppearbejde. Der bliver en kort introduktion til psykiatriens historie og til diagnosesystemet - hvad er diagnoser?, hvor kommer de fra?, hvorfor bruger vi dem? og hvordan bruger vi dem? Vi ser på relevante teorier og metoder, der kan anvendes i praksis, og vi ser på farmakologiske tiltag og rammer. Der vil også være fokus på at opnå en forståelse for hvordan man udøver pleje og har en tilgang til mennesker, der lider af sygdomme indenfor det skizofrene, affektive- og personlighedsforstyrrede spektrum. 

Mads Hansen Boss, specialsygeplejerske

Tilbage til oversigtssiden


Mads Hansen Boss, specialsygeplejerske


Lise Baastrup Sommergaard Doktor, recovery-mentor og Maja Østergaard Hansen, koordinator for recovery-mentorindsatsen

Vi har fokus på forholdet mellem diagnoser og recovery. Hvordan kan en diagnose stå i vejen for en recovery-proces, og hvordan kan den være med til at hjælpe en på vej? Vi ser på diagnoser i et bredere samfundsmæssigt perspektiv, herunder på de konsekvenser det kan have at få en diagnose.

Vi beskæftiger os også med, hvilken rolle diagnoser spiller i arbejdet som recovery-mentor. Er det vigtigt at kende til patientens diagnose? Kan man bedst hjælpe, hvis man har samme diagnose som patienten? Og hvor meget skal man fortælle om sin egen diagnose til patienter og kollegaer?

Mads Hansen Boss, specialsygeplejerske

Mads Hansen Boss holde et oplæg om diagnoseforståelse med historier fra praksis og fortælle om udviklingen i forståelsen af diagnoser. Vi arbejder med vores egen forforståelse og diskuterer, hvad diagnoser bidrager med, samt hvilke udfordringer de bringer med sig.

Anja Ravna Marena Pedersen, specialsygeplejerske

Dagen bliver en kombination af oplæg og case-baseret gruppearbejde. Der bliver en kort introduktion til psykiatriens historie og til diagnosesystemet - hvad er diagnoser?, hvor kommer de fra?, hvorfor bruger vi dem? og hvordan bruger vi dem? Vi ser på relevante teorier og metoder, der kan anvendes i praksis, og vi ser på farmakologiske tiltag og rammer. Der vil også være fokus på at opnå en forståelse for hvordan man udøver pleje og har en tilgang til mennesker, der lider af sygdomme indenfor det skizofrene, affektive- og personlighedsforstyrrede spektrum.

Redaktør