Diagnoseforståelse

V i beskæftiger os med diagnosebegrebet, herunder hvilken rolle diagnoser spiller i et behandlingsforløb,  og hvilke udfordringer de bringer med sig. Vi diskuterer også, hvilken rolle diagnoser spiller i peer-arbejdet og ser på forholdet mellem diagnoser og recovery.

​datoer
​tidspunkt
​sted
​mandag den 15. juni
og
tirsdag den 16. juni
​9.30 - 14.30
Psykiatrisk Center Ballerup
Maglevænget 58

Mads Hansen Boss, specialsygeplejerske

Mads Hansen Boss holde et oplæg om diagnoseforståelse med historier fra praksis og fortælle om udviklingen i forståelsen af diagnoser. Vi arbejder med vores egen forforståelse og diskuterer, hvad diagnoser bidrager med, samt hvilke udfordringer de bringer med sig.

Anja Ravna Marena Pedersen, specialsygeplejerske

Dagen bliver en kombination af oplæg og case-baseret gruppearbejde. Der bliver en kort introduktion til psykiatriens historie og til diagnosesystemet - hvad er diagnoser?, hvor kommer de fra?, hvorfor bruger vi dem? og hvordan bruger vi dem? Vi ser på relevante teorier og metoder, der kan anvendes i praksis, og vi ser på farmakologiske tiltag og rammer. Der vil også være fokus på at opnå en forståelse for hvordan man udøver pleje og har en tilgang til mennesker, der lider af sygdomme indenfor det skizofrene, affektive- og personlighedsforstyrrede spektrum. 

Mads Hansen Boss, specialsygeplejerske

Tilbage til oversigtssiden


Mads Hansen Boss, specialsygeplejerske


Lise Baastrup Sommergaard Doktor, recovery-mentor og Maja Østergaard Hansen, koordinator for recovery-mentorindsatsen

Vi har fokus på forholdet mellem diagnoser og recovery. Hvordan kan en diagnose stå i vejen for en recovery-proces, og hvordan kan den være med til at hjælpe en på vej? Vi ser på diagnoser i et bredere samfundsmæssigt perspektiv, herunder på de konsekvenser det kan have at få en diagnose.

Vi beskæftiger os også med, hvilken rolle diagnoser spiller i arbejdet som recovery-mentor. Er det vigtigt at kende til patientens diagnose? Kan man bedst hjælpe, hvis man har samme diagnose som patienten? Og hvor meget skal man fortælle om sin egen diagnose til patienter og kollegaer?

Mads Hansen Boss, specialsygeplejerske

Mads Hansen Boss holde et oplæg om diagnoseforståelse med historier fra praksis og fortælle om udviklingen i forståelsen af diagnoser. Vi arbejder med vores egen forforståelse og diskuterer, hvad diagnoser bidrager med, samt hvilke udfordringer de bringer med sig.

Anja Ravna Marena Pedersen, specialsygeplejerske

Dagen bliver en kombination af oplæg og case-baseret gruppearbejde. Der bliver en kort introduktion til psykiatriens historie og til diagnosesystemet - hvad er diagnoser?, hvor kommer de fra?, hvorfor bruger vi dem? og hvordan bruger vi dem? Vi ser på relevante teorier og metoder, der kan anvendes i praksis, og vi ser på farmakologiske tiltag og rammer. Der vil også være fokus på at opnå en forståelse for hvordan man udøver pleje og har en tilgang til mennesker, der lider af sygdomme indenfor det skizofrene, affektive- og personlighedsforstyrrede spektrum.

Redaktør