Fælles funktionsbeskrivelse for recovery-mentorer

Funktionsbeskrivelsen for recovery-mentorerne i Region Hovedstadens Psykiatri er udarbejdet og implementeret i 2019.

Funktionsbeskrivelsen er lavet for at skabe tydelighed omkring recovery-mentorernes funktion og opgaver og gælder både for recovery-mentorer på sengeafsnit, i ambulante teams og i botilbudsteams. For recovery-mentorer ansat i F-ACT gælder dog et tillæg til beskirvelsen.

Læs funktionsbeskirvelsen her

Læs Funktionsbeskrivelses-tillæg til F-ACT.pdfTilbage til oversigtssiden 

Redaktør