Modul 4 - Faglighed og samarbejde på tværs af faggrupper

Formål

Formålet med modulet er, at deltagerne får viden om, hvilke udfordringer og potentialer, der kan være i samarbejdet med sundhedsfaglige kollegaer, samt hvordan disse kan håndteres. Derudover klædes deltagerne på til at kunne reflektere over den peerfaglige rolle i en sammensat gruppe af kollegaer.

Indhold

Tværprofessionelt samarbejde har gode potentialer, men i praksis kan man også opleve, at der kan være udfordringer. Vi ser derfor på teorier og modeller, der sætter ord på disse potentialer og udfordringer. Deltagerne introduceres bl.a. til forskellige samarbejdsformer og arbejder med, hvad det vil sige at praktisere tværprofessionelt samarbejde. Vi gennemgår også konfliktpyramiderne og Tuckmans teamfaser og kigger på, hvad der er på spil, når der dannes nye teams. Derudover vil vi lave øvelser, der ruster os til at kommunikere i samarbejde – også når det er svært. Formålet med dagen er at deltagerne bliver bevidst om samarbejdskulturen på afdelingerne og kan sætte ord på udfordringer i samarbejde.

På dag 2 introduceres deltagerne til begrebet relationel koordinering, og vi ser på, hvordan relationer og kommunikation kan have betydning for samarbejde. Med udgangspunkt i rollebegrebet diskuterer vi også, hvilke særlige muligheder og udfordringer der er forbundet med rollen som peer-medarbejder.

Rollen som peer-medarbejder opleves ofte som som diffus, og det kan være svært at forklare kollegaer, hvad man kan bidrage med i et tværfagligt team. Det sætter vi fokus på i en øvelse, hvor vi træner "elevatortalen". Dagen slutter af med et oplæg fra en psykiatrisk sygeplejerske. Oplægget har til formål at give et indblik i, hvad der kan være på spil for sygeplejersker og andre sundhedsprofessionelle, når der træder nye faggrupper, som fx peers, ind i det tværprofessionelle samarbejde.

Læringsmål

  • Viden om potentialer og mulige barrierer i det tværfaglige samarbejde samt om dynamikker i organisatoriske forandringsprocesser
  • Færdigheder i at reflektere over samarbejdskulturer samt egen rolle og funktion i relation til det faglige fællesskab i organisationen
  • Kompetencer til at indgå i det tværfaglige arbejde og til at formidle egen funktion og rolle til kollegaer og peer-støttemodtagere
datoer
​tidspunkt
​sted
Tirsdag den 8. september
og
onsdag den 9. september
​9.30 - 14.30
Tirsdag: Psykiatrisk Center Ballerup, Maglevænget 58
Onsdag: Psykiatrisk Center Ballerup, Maglevænget 19
Tilbage til oversigtssiden
Redaktør