Modul 5 - Gruppefacilitering og formidling

Formål

Formålet med modulet er at give deltagerne inspiration, viden og redskaber til at kunne tilrettelægge og facilitere recovery-orienterede gruppeforløb, samt at give deltagerne mulighed for at afprøve rollen som gruppeleder i praksis.

Indhold

Gruppefacilitering er et modul, der klæder deltagerne på til at starte en gruppe op som peer-medarbejder. Sammen reflekterer vi over, hvilke særlige kvaliteter, der er ved grupper faciliteret af peers, og vi introducerer til rollen som gruppeleder samt en række grundregler i gruppeledelse. Deltagerne afslutter dag 1 med at udfylde en drejebog, der kan bruges til at tilrettelægge gruppeforløb.

På dag 2 præsenterer deltagerne deres drejebøger for hinanden og vi afprøver gruppelederrollen i praksis. Derudover introducerer vi til konkrete fraser, som fx kan bruges til at igangsætte dialog, lede fokus tilbage på emnet eller til at håndtere uenigheder eller diskussion i gruppen. Endelig afprøver vi også en konkret recovery-orienteret øvelse med fokus på styrker, som kan bruges i recovery-grupper i praksis.

Undervisningen er erfaringsbaseret og underviserne inddrager løbende deres egne erfaringer med at facilitere recovery-orienterede grupper som peer-medarbejdere. Vi veksler mellem oplæg, dialog og øvelser. 

Læringsmål

  • Viden om muligheder, potentialer og udfordringer i gruppeforløb
  • Færdigheder i at kunne tilrettelægge recovery-orienterede gruppeforløb
  • Kompetencer til at kunne planlægge og afholde gruppeforløb med et recovery-orienteret fokus


​dato
​tidspunkt
​sted
Tirsdag den 15. september
og
onsdag den 16. september

​9.30 - 14.30

Tirsdag: ​Psykiatrisk Center Ballerup, Maglevænget 30

Onsdag: Psykiatrisk Center Ballerup, Maglevænget 58

Tilbage til oversigtssiden

Redaktør