Modul 1 - Introduktion og recovery

Formål

Formålet med modul 1 er, at deltagerne får en viden om peer-arbejde og recovery samt inspiration til, hvordan de kan arbejde recovery-orienteret i praksis. Deltagernes egne erfaringer inddrages og sættes i relation til generel viden om recovery.

Indhold

På uddannelsens første dag introduceres deltagerne til hinanden og til uddannelsens opbygning og formål. Recovery-tankegangen er omdrejningspunktet i alt peerstøtte-arbejde, og vi arbejder derfor med recovery-begrebet og forholder os til forskellige definitioner af recovery. Vi ser også nærmere på, hvad peer-støtte er og kan, og hvordan man som peer-medarbejder kan arbejde recovery-orienteret. Dagen sluttes af med et oplæg fra en erfaren peer-medarbejder, der giver eksempler på recovery-orienteret arbejde i praksis. Der sættes tid af til fælles refleksion og dialog undervejs.

På dag 2 arbejder deltagerne med Peer Worker Role Star. Det er en model, der kan anvendes til at udforske og udvikle en fælles forståelse af særlig karakteristika ved peer-rollen. Vi diskuterer, hvordan vi hver især forstår peer-rollen, og hvordan peers adskiller sig fra andre faggrupper. Vi dykker yderligere ned i recovery-begrebet og med udgangspunkt i en række anbefalinger udveksler deltagerne egne erfaringer med recovery-orienteret praksis i egne behandlingsforløb. Vi slutter dagen af med oplæg om recovery som identitetsarbejde.

Undervisningen vil bestå af en blanding af oplæg, gruppearbejde og summeøvelser, hvor deltagernes egne erfaringer med recovery sættes i relation til de teoretiske begreber og modeller.

Læringsmål

  • Viden om recovery-begrebet i teori og praksis, herunder om recovery-orienteret peer-arbejde
  • Færdigheder i at reflektere over, hvad der kan understøtte personlige recovery-processer
  • Kompetencer til gennem samvær, samtale og vejledning at skabe håb hos peer-støttemodtageren, bidrage til meningsfuldhed, øge muligheden for værdsatte sociale roller samt understøtte selvbestemmelse
datoer
​tidspunkt
​sted
​Tirsdag den 18. august
og
onsdag den 19. august

​9.30 - 14.30

​Psykiatrisk Center Ballerup
Maglevænget 58

Tilbage til oversigtssiden


Redaktør