Introduktion og recovery

Indhold​
Recovery-tankegangen er omdrejningspunktet i alt mentor-arbejde. Vi vil derfor arbejde med recovery både i teori og praksis og se på, hvordan man har arbejdet recovery-orienteret herhjemme og i udlandet.

Undervisere
Anna Kristine Waldemar, postdoc i Kompetencecenter for Rehabilitering og recovery
Lisa Korsbek, seniorforsker ved Kompetencecentret for Rehabilitering og Recovery
Klavs Serup Rasmussen, chefkonsulent i Det Sociale Netværk

datoer
​tidspunkt
​sted
​25. og 26. marts

​9.30 - 14.30

​Psykiatrisk Center Ballerup
Bygning 30A

Blandt oplæggene er disse

Recovery-orienteret praksis på sengeafsnit - resultater fra et ph.d-studie
Anna Kristine Waldemar, postdocc i Kompetencecenter for Rehabilitering og recovery

Peerstøtte i et recovery-perspektiv - virker det , og giver det mening?
Lisa Korsbek, seniorforsker ved Kompetencecenter for Rehabilitering og Recovery

Undervisningen på første modul handler om, hvordan peer-støtte giver mening i et recovery-perspektiv. Hvad har ifølge recovery-modeller betydning for menneskers recovery-processer, og hvordan kan peer-støtte være et væsentligt bidrag hertil?  Hvad siger forskningen? Hvad ved vi om effekten af peer-støtte? Hvad er status på vores samlede viden om peer-støtte? Og hvordan kan denne viden omsættes i et dagligt arbejde som recovery-mentor?

Du hører om de historiske forudsætninger, får placeret peer-støtte inden for recovery-tankegangen, og får større viden om de effekter af peer-støtte, som forskningen indtil nu har kunnet pege på.

Peer-støtte herhjemme og i udlandet – hvilken bevægelse er der i gang?
Klavs Serup Rasmussen, chefkonsulent i Det Sociale Netværk

Undervisningsmodulet gennemgår de seneste erfaringer med peer-støtte i Danmark og sætter dem i relation til den generelle, internationale udvikling. Modulet skal styrke deltagernes forståelse af baggrunden for rollen som peer-støttemedarbejder og den kontekst, de er en del af. For derved at styrke deres samarbejde med både patienter og personale.

Klavs Serup Rasmussen er selv peer og har deltaget i at introducere peer-støtte i Danmark, og han samarbejder med andre peer-organisationer både herhjemme og i udlandet .

Tilbage til oversigtssiden


Redaktør