Peeruddannelsen i Region Hovedstadens Psykiatri

Peeruddannelsen i Region Hovedstadens Psykiatri henvender sig til nyansatte recovery-mentorer i  Region Hovedstadens Psykiatri,  og den er obligatorisk for nyansatte recovery-mentorer. Du bliver tilmeldt Peeruddannelsen når du har været ansat som recovery-mentor i 3 måneder. 

Uddannelsen er også åben for peer-faglige medarbejdere ansat i andre regioner og i kommuner. Der er deltagerbetaling for deltagere, der ikke er ansat i Region Hovedstadens Psykiatri. Du kan ikke komme på Peeruddannelsen gennem dit jobcenter, og Peeruddannelsen har ikke praktikforløb.

Hvad er formålet med uddannelsen?
Formålet er at klæde deltagerne godt på til at inddrage egne erfaringer med sygdom og recovery. Gennem erfaringsudveksling samt relevant metode og teori omsættes de levede erfaringer til peer-faglige kompetencer.

Når uddannelsen er gennemført, har deltagerne blandt andet fået værktøjer til at:

  • undersstøtte recovery-processer hos  patienter/borgere
  • samarbejde med patienter/borgere og pårørende samt bidrage til det tværfaglige samarbejde med kollegaer 
  • bidrage til at videreudvikle og understøtte en recovery-orienteret tilgang på arbejdspladsen

Hvor lang tid varer uddannelsen?
Uddannelsen består af to dele og strækker sig  over 80 timer i alt.
Der er undervisning to dage om ugen, og en undervisningsdag varer fra kl. 9.30-14.30.
Del 1 består af 10 undervisningsdage og del 2 af 6 undervisningsdage.

Hvor mange er der på et hold?
Der er mellem 10 og 20 deltagere på et hold.

Hvordan er undervisningen tilrettelagt?
Undervisningen er praksisorienteret og er baseret på aktiv deltagelse og deltagerskabt læring. Det  betyder blandt andet, at vi gennem øvelser og dialog sætter fokus på, hvordan egne erfaringer med at komme sig fra psykisk sygdom kan sættes i relation til generel viden om recovery og recovery-orienteret arbejde.

Hvem underviser på uddannelsen?
Undervisningen varetages af undervisere med erfaringskompetencer herunder erfarne recovery-mentorer.  Der er også undervisere med andre baggrunde fx sygeplejersker og psykologer. 

Uddannelsen tilrettelægges af de faglige koordinatorerer for recovery-mentorindsatsen på Kompetencecenter for Rehabilitering og Recovery i Region Hovedstadens Psykiatri.

Hvad koster det at deltage?
Recovery-mentorer som er ansat i Region Hovedstadens Psykiatri deltager gratis. 
For andre deltagere koster kurset 12.000 kr. inklusive moms.

​Læs mere om indholdet på Peeruddannelsen her 
For spørgsmål og tilmelding kan du kontakte:

Maja Østergaard:
23 67 31 87
maja.oestergaard.hansen@regionh.dk

Gitte Højgaard Johansen
21 43 18 04
gitte.hoejgaard.johansen@regionh.dk


Tilbage til oversigtssiden 


Redaktør