Peeruddannelsen i Region Hovedstadens Psykiatri

Ring eller skriv til Maja Østergaard:

23 67 31 87

maja.oestergaard.hansen@regionh.dk

Ring eller skriv til Lise Doktor:

21 12 64 38
lise.doktor@regionh.dk


Uddannelsen i Region Hovedstadens Psykiatri henvender sig til recovery-mentorer ansat i  Region Hovedstadens Psykiatri,  og den er obligatorisk for nyansatte mentorer. Uddannelsen er også åben for peer-faglige medarbejdere ansat i andre regioner, i kommuner  samt for peer-faglige medarbejdere, der arbejder som frivillige. Der er deltagerbetaling for deltagere, der ikke er ansat i Region Hovedstadens Psykiatri.

Hvad er formålet med uddannelsen?
Formålet er at klæde deltagerne godt på til at inddrage egne erfaringer med sygdom og recovery. Gennem erfaringsudveksling samt relevant metode og teori omsættes de levede erfaringer til peer-faglige kompetencer.

Når uddannelsen er gennemført, har deltagerne blandt andet fået værktøjer til at:

  • undersstøtte recovery-processer hos  patienter/borgere
  • samarbejde med patienter/borgere og pårørende  samt bidrage til det tværfaglige samarbejde med kollegaer 
  • bidrage til at videreudvikle og understøtte en recovery-orienteret tilgang på arbejdspladsen
Hvor lang tid varer uddannelsen?
Uddannelsen består af to dele og strækker sig  over 80 timer i alt.
Der er undervisning to dage om ugen, og en undervisningsdag varer fra kl. 9.30-14.30.
Del 1 består af 10 undervisningsdage og del 2 af 6 undervisningsdage.

Hvor mange er der på et hold?
Der er mellem 10 og 20 deltagere på et hold.

Får man et uddannelsesbevis?
Hvis man gennemfører uddannelsen med højst 10 % fravær, modtager man et uddannelsesbevis.

Hvordan er undervisningen tilrettelagt?
Undervisningen er praksisorienteret og baseret på aktiv deltagelse og deltagerskabt læring. Det  betyder  blandt andet, at vi gennem øvelser og dialog sætter fokus på, hvordan egne erfaringer  med at komme sig fra psykisk sygdom kan sættes i relation til generel viden om recovery og recovery-orienteret arbejde.

Hvem underviser på uddannelsen?
Undervisningen varetages af undervisere med erfaringskompetencer, herunder erfarne recovery-mentorer.  Der er også undervisere med andre baggrunde, fx sygeplejersker og psykologer. 

Uddannelsen tilrettelægges af koordinatorerne for recovery-mentorindsatsen på Kompetencecenter for Rehabilitering og Recovery i Region Hovedstadens Psykiatri.

Hvad koster det at deltage?
Ansatte i Region Hovedstadens Psykiatri deltager gratis. For andre deltagere koster kurset 12.000 kr. inklusive moms for at deltage.


Få et overblik over datoer, sted for undervisning og temaer 

Tilbage til oversigtssiden 


Redaktør