Peeruddannelse for recovery-mentorer


Peeruddannelsen i Region Hovedstadens Psykiatri henvender sig primært til recovery-mentorer ansat i
Region Hovedstadens Psykiatri og er obligatorisk for nyansatte mentorer. Uddannelsen er også åben for peer-faglige medarbejdere ansat i andre regioner, i kommunalt regi samt for frivillige peer-faglige medarbejdere i organiserede tilbud. Der er deltagerbetaling for deltagere, der ikke er ansat i Region Hovedstadens Psykiatri.

Hvad er formålet med uddannelsen?
Formålet er at klæde deltagerne godt på til at arbejde på baggrund af deres egne erfaringer med sygdom og recovery. Gennem erfaringsudveksling samt relevant metode og teori omsættes de levede erfaringer til peer-faglige kompetencer.

Ved uddannelsens afslutning har deltagerne blandt andet fået værktøjer til at:

  • støtte patienter/borgere i deres recovery-proces
  • indgå i samarbejdsrelationer med patienter/borgere, kolleger og pårørende 
  • bidrage til at videreudvikle og understøtte en recovery-orienteret tilgang på arbejdspladsen

"Peeruddannelsen er den helt rigtige retning for et hospital hvor recovery-tankegangen er et hovedtema. Med uddannelsen får denne vigtige gruppe af medarbejdere (recovery-mentorerne) et fælles udgangspunkt til glæde for især patienter og pårørende men også for det gode samarbejde med sundhedsfaglige kolleger."

René Priess, centerchef på Psykiatrisk Center Ballerup


Hvor lang tid varer uddannelsen?
Uddannelsen består af to dele og strækker sig  i alt  over 80 timer.
Der er undervisning to dage om ugen, og en undervisningsdag varer fem timer fra kl. 9.30-14.30.
Del 1 består af 10 undervisningsdage og del 2 af 6 undervisningsdage.

Hvor mange er der på et hold?
Der er mellem 10 og 20 deltagere på et hold.

Får deltagerne lektier for, og er der eksamen?
Der vil ikke være lektier eller hjemmeopgaver under uddannelsesforløbet, og deltagerne skal ikke til eksamen.

Får man et uddannelsesbevis?
Hvis man som deltager gennemfører uddannelsen med højst 10 % fravær, modtager man et uddannelsesbevis.

Hvordan er undervisningen tilrettelagt?
Undervisningen er praksisorienteret og baseret på aktiv deltagelse og deltagerskabt læring. Det vil blandt andetn sige, at vi gennem øvelser og dialog sætter fokus på, hvordan levede erfaringer kan sættes i relation til generel viden om recovery og recovery-orienteret arbejde.

Hvem underviser?
Undervisningen varetages af undervisere med erfaringskompetence, herunder erfarne recovery-mentorer, og fagprofessionelle med relevante kompetencer.
Uddannelsen varetages af Kompetencecenter for Rehabilitering og Recovery og er tilrettelagt af koordinatorerne for recovery-mentorindsatsen i Region Hovedstadens Psykiatri.

Hvad koster det at deltage?
Ansatte i Region Hovedstadens Psykiatri deltager gratis. For andre deltagere koster kurset 12.000 kr. inklusive moms.


Få et overblik over datoer, sted for undervisning og temaer 

Tilbage til oversigtssiden 

Redaktør