Til dig der vil vide mere om Peeruddannelsen i Region Hovedstadens Psykiatri

Hvilke kriterier er der for optagelse? 
For at gå på Peeruddannelsen skal du være ansat som recovery-mentor eller peer-medarbejder. Du bliver tilmeldt Peeruddannelsen, når du har været ansat som recovery-mentor i 3 måneder.
Uddannelsen henvender sig primært til de recovery-mentorer, vi ansætter i Region Hovedstadens Psykiatri.  Peeruddannelsen henvender sig til de nyansatte recovery-mentorer i Region Hovedstaden Psykiatri. 

Hvis der er ledige pladser, kan andre regioner og kommuner købe sig til en plads til deres peer-medarbejdere. Du kan ikke komme på Peeruddannelsen gennem dit jobscenter, og Peeruddannelsen har ikke praktikforløb.

Hvad koster uddannelsen?
For recovery-mentorer ansat i Region Hovedstadens Psykiatri er uddannelsen gratis, og den er obligatorisk for nyansatte recovery-mentorer. Hvis du er ansat som peer-medarbejder uden for Region Hovedstadens Psykiatri koster uddannelsen 12.000 kr. Det er arbejdsgiveren, der køber en plads til peer-medarbejderen, og for at kunne gå på uddannelsen, er det et krav, at du har en peer-faglig funktion på dit arbejde. 

Hvor lang er uddannelsen?
Uddannelsen har en varighed på 80 timer. Der er undervisning to dage om ugen i fem uger og cirka en måned senere er der undervisning to dage om ugen i tre uger. En undervisningsdag varer 5 timer. 

Er der en eksamen på uddannelsen?
Nej, der er ikke eksamen på uddannelsen. Du består uddannelsen, hvis du har et fremmøde på minimum 90 %.

Hvem deltager?
På uddannelsen deltager recovery-mentorer og peer-medarbejdere ansat i regioner, kommuner med videre. Nogle har kun arbejdet som peers i kort tid, og andre har lang erfaring. Alle, der går på uddannelsen, har levede erfaringer med at komme sig fra psykisk sygdom.

Hvem underviser?
De faglige koordinatorer for recovery-mentorindsatsen i Region Hovedstadens Psykiatri tilrettelægger og faciliterer Peeruddannelsen. De faglige koordinatorer varetager en del af undervisningen og deltager på alle moduler. På Peeruddannelsen møder du også en række eksterne undervisere med peer-faglig baggrund, og du møder undervisere med sundhedsfaglige baggrunde, fx sygeplejersker og psykologer.

Hvad lærer man?
Du kan læse mere om indholdet på uddannelsen og læreplanen her

Hvilke forventninger er der til deltagerne?
Vi forventer, at du deltager aktivt på uddannelsen. En stor del af undervisningen baserer sig på øvelser, gruppearbejde og dialog, hvor du sammen med de andre deltagere har mulighed for at bringe dine levede erfaringer i spil. Det forventes også, at du ikke har mere end 10 % fravær. 

Jeg vil gerne vide, om det er noget for mig at blive recovery-mentor/peer-medarbejder. 
Kan jeg tilmelde mig uddannelsen?
For at kunne deltage på Peeruddannelsen skal du være ansat som recovery-mentor og peer-medarbejder. Hvis du ikke allerede har erfaring med arbejdet som peer, kan du desværre ikke deltage på uddannelsen.

Vi anbefaler dig at kigge nærmere på nogle af de andre gode tilbud hos vores samarbejdspartnere:

Jeg vil gerne arbejde som recovery-mentor, men jeg har ikke Peeruddannelsen. Hvad gør jeg?
Du kan godt søge et job som recovery-mentor i Region Hovedstadens Psykiatri uden at have Peeruddannelsen. Vi anbefaler, at du først afprøver rollen som peer som frivillig, for at se om det er noget for dig.

Jeg har en funktion som peer inden for misbrugsområdet. Er uddannelsen også henvendt til mig?
Uddannelsen er henvendt til recovery-mentorer og peer-medarbejdere, der arbejder i psykiatrisk regi. Vi anbefaler derfor ikke uddannelsen til dig, der arbejder inden for misbrugsområdet. 

Kan jeg gå på Peeruddannelsen, hvis mit jobcenter betaler?
Du kan ikke få bevilget uddannelsen gennem jobcentret. Du kan kun gå på Peeruddannelsen, hvis du allerede er blevet ansat som recovery-mentor eller peer-medarbejder. Det din arbejdsplads, der kan betale for din deltagelse på uddannelsen, hvis du ikke er ansat i Region Hovedstadens Psykiatri.

​Læs mere om Peeruddannelsen i brochuren her


For spørgsmål og tilmelding til Peeruddannelse kontakt:

Maja Østergaard:
23 67 31 87
maja.oestergaard.hansen@regionh.dk
Eller 

Gitte Højgaard Johansen
21 43 18 04
gitte.hoejgaard.johansen@regionh.dk
Redaktør