Til dig der vil vide mere om Peeruddannelsen i Region Hovedstadens Psykiatri

Hvordan tilmelder man sig Peeruddannelsen i Region Hovedstadens Psykiatri?
Du tilmelder dig til ved at sende en mail til maja.østergaard.hansen@regionh.dk eller lise.doktor@region.dk


Hvilke kriterier er der for optagelse på uddannelsen? 
For at gå på Peeruddannelsen skal du arbejde som recovery-mentor eller peer-medarbejder. Du skal have egne erfaringer med psykisk sygdom og have været igennem en recovery-proces. Du kan også blive optaget på uddannelsen, hvis du arbejder som frivillig peer. Det vigtigste er, at du har erfaring med rollen som peer-medarbejder og med at give peer-støtte til mennesker med psykiske udfordringer/psykisk sygdom.

Hvad koster uddannelsen?
For recovery-mentorer ansat i Region Hovedstadens Psykiatri er Peeruddannelsen gratis, og den er obligatorisk for nye ansatte. Er du ansat udenfor Region Hovedstadens Psykiatri koster uddannelsen 12.000 kr. Ofte er det sådan, at arbejdsgiveren vælger at betale for, at peermedarbejderen kan deltage på uddannelsen. Det er et krav, at du har en peerfaglig funktion på dit arbejde.

Hvor lang er uddannelsen?
Peeruddannelsen har en varighed på 80 timer. Der er undervisning to dage om ugen i fem uger og ca. en måned senere to dage om ugen i tre uger. En undervisningsdag varer 5 timer.

Er der en eksamen på uddannelsen?
Nej, der er ikke eksamen på Peeruddannelsen. Uddannelsen er bestået ved fremmøde, og for at bestå skal dit fremmøde være på minimum 80 %.

Hvem deltager på uddannelsen?
På uddannelsen deltager recovery-mentorer og peer-medarbejdere ansat i kommuner, regioner mv. Nogen har kun arbejdet som peers i kort tid, og andre har lang erfaring. Alle, der går på uddannelsen, har levede erfaringer med at komme sig fra psykisk sygdom.

Hvem underviser på uddannelsen?
Uddannelsen tilrettelægges af de faglige koordinatorer for recovery-mentorindsatsen i Region Hovedstadens Psykiatri. Koordinatorerne varetager en del af undervisningen og deltager på alle moduler. På uddannelsen vil du også møde en række eksterne undervisere med peer-faglig baggrund, og du vil møde undervisere med sundhedsfaglige baggrunde, fx sygeplejersker og psykologer.

Hvad lærer man på uddannelsen?
Du kan læse mere om indholdet på uddannelsen og læreplanen her

Hvilke forventninger er der til deltagerne på uddannelsen?
Som deltager på Peeruddannelsen forventes det, at du deltager aktivt. En stor del af undervisningen baserer sig på øvelser, gruppearbejde og dialog, hvor du har mulighed for at bringe dine levede erfaringer i spil. Det forventes også, at du ikke har mere end 20 % fravær.

Jeg vil gerne vide, om det er noget for mig at blive recovery-mentor/peer-medarbejder. 
Kan jeg tilmelde mig Peeruddannelsen?
For at kunne deltage på uddannelsen skal du i forvejen arbejde som peer-medarbejder eller recovery-mentor. Hvis du ikke allerede har erfaring med arbejdet som peer, kan du desværre ikke deltage på uddannelsen.

Vi anbefaler at kigge nærmere på nogle af de andre gode tilbud hos vores samarbejdspartnere:

Jeg vil gerne arbejde som recovery-mentor, men jeg har ikke Peeruddannelsen. Hvad gør jeg?
Du kan godt søge et job som recovery-mentor i Region Hovedstadens Psykiatri uden at have Peeruddannelsen i forvejen. Vi anbefaler dog altid, at du afprøver rollen som peer som frivillig først, for at se, om det er noget for dig.

Jeg har en funktion som peer inden for misbrugsområdet. Er uddannelsen også henvendt til mig?
Uddannelsen er henvendt til peer-medarbejdere, der arbejder i psykiatrisk regi. Vi anbefaler derfor ikke Peeruddannelsen til dig, der arbejder inden for misbrugsområdet.

Kan jeg gå på uddannelsen, hvis mit jobcenter betaler?
Du kan kun gå på uddannelsen, hvis du allerede arbejder som recovery-mentor eller peer-medarbejder, eller hvis du er aktiv som frivillig peer for borgere med psykisk sygdom. Det din arbejdsplads, der kan betale for din deltagelse for uddannelsen.

Redaktør