Til dig der gerne vil være recovery-mentor

Hvad er en recovery-mentor?
En recovery-mentor er en lønnet medarbejder, der har gennemlevet psykisk sygdom og recovery. Recovery-mentoren er derfor et eksempel for patienter og kollegaer på, at man kan komme sig fra en tid med psykisk sygdom og vende styrket tilbage til hverdagen. Det giver patienterne håb for, at det også kan ske for dem, og det øger medarbejdernes håb på patienternes vegne. Recovery-mentoren er desuden en påmindelse til alle om, at patienten er meget mere end sin egen sygdom.

Hvad er forskellen på en recovery-mentor og en peer-støttemedarbejder?
Begge er ansat i behandlingspsykiatrien, socialpsykiatrien eller i civilsamfundet, fordi de selv har erfaringer med at komme sig fra psykisk sygdom. I Region Hovedstadens Psykiatri har vi valgt at kalde peer-støttemedarbejdere for recovery-mentorer, men funktionen er den samme. 


Hvordan bliver man recovery-mentor i Region Hovedstadens Psykiatri?

Du søger en ledig stilling som recovery-mentor. Stillingerne bliver slået op på samme måde som øvrige stillinger på de fleste jobportaler. Det kræves ikke, at du har en peer-uddannelse på forhånd. Dette tilbydes du ved ansættelsen. Som nyansat recovery-mentor i Region Hovedstadens Psykiatri bliver du tilmeldt Peeruddannelsen efter ca. 3 måneders ansættelse.

Kan alle blive recovery-mentorer?
Nej.  Jobbet som recovery-mentor kræver, at du er kommet dig helt eller delvist fra psykisk sygdom og kan rumme andre menneskers smerte. Samtidig skal du have din egen historie på afstand og være i stand til at tale frit og åbent om den periode i dit liv. Det anbefales, at du er minimum et år fra din seneste indlæggelse og derudover har været stabil i yderligere et år. 

Der skal dog mere end erfaringer med sygdom og recovery til, at man kan blive en god recovery-mentor. Det er vigtigt, at de levede erfaringer omsættes og bearbejdes på måder, så de kan bruges aktivt og eksplicit til gavn for andre. Det kaldes erfaringskompetencer. 

Du skal derudover have gode relationelle evner og kunne indgå i tværfaglige samarbejde med dine sundhedsfaglige kollegaer. Jobbet kræver også, at du kan arbejde meget selvstændigt. Fx skal du turde at byde ind med et recovery-perspektiv på konferencer og morgenmøder, udvikle og facilitere gruppeforløb, holde oplæg, undervise osv. Du behøver ikke på forhånd at have erfaring med alle opgaver, men du skal have modet til at varetage opgaverne.

Skal man have været indlagt for at blive ansat som recovery-mentor?
Nej, ikke nødvendigvis, men du skal have fået en psykiatrisk diagnose og have været i behandling i behandlingspsykiatrien.

Ofte anbefales det, at du har prøvet at være indlagt, hvis du søger job på et døgnafsnit. Søger du job i den ambulante psykiatri, kan det være nok, at du har været i et ambulant behandlingsforløb.

Jobbet som recovery-mentor er et af de få, hvor det faktisk er en fordel at have oplevet en masse som patient.

Skal man have en bestemt diagnose?
Nej. Recovery er ikke knyttet til en diagnose, og opgaverne som recovery-mentor har mere fokus på ressourcer, identitet og empowerment end på symptomer og diagnoser. 

Kan man være recovery-mentor, selvom man stadig er i behandling? 
Så længe eventuelle symptomer ikke begrænser dig i at leve det liv, du ønsker, så kan du sagtens være en dygtig recovery-mentor og samtidig tage medicin, have en psykolog eller lignende Det er ikke anderledes end for andre faggrupper.

 
Hvordan er recovery-mentorerne i Region Hovedstadens Psykiatri ansat?
Recovery-mentorerne ansættes på et afsnit eller afdeling og refererer oftest til afdelingssygeplejersken på stedet. Der er både recovery-mentorer på åbne og intensive sengeafsnit, i botilbudsteam og i den ambulante psykiatri. Der er også recovery-mentorer ansat i fx retspsykiatriske afsnit.

Hvor mange timer er stillingerne på?

De fleste stillinger er på ca. 20-37 timer om ugen. Vi anbefaler ikke ansættelser på under 15 timer om ugen, da det kan være svært at blive en integreret del af afsnittet, hvis du er der få dage om ugen og ikke har mulighed for at deltage i møder osv.

Kan man være blive recovery-mentor, hvis man er godkendt til flexjob eller førtidspension?
Ja. Du kan søge jobbet som recovery-mentor uanset, om du har en pension, fleksjob eller ordinære vilkår, så længe du kan varetage de opgaver og arbejde det timetal, du ansættes til.

Hvad laver en recovery-mentor?
Recovery-mentorerne indgår i det daglige arbejde på afsnit og i teams, hvor de støtter patienterne i deres recovery-proces og støtter op om afsnittets overordnede recovery-arbejde. Recovery-mentorerne bruger deres egne erfaringer med sygdom og recovery aktivt i deres arbejde.

Overordnet er der tre hovedopgaver for recovery-mentorer i Region Hovedstadens psykiatri:

  1. Individuelle samtaler med patienter med fokus på recovery
  2. Gruppeforløb, hvor mentoren er gruppeleder og udvikler materiale 
  3. Brobygning til tilbud i fx socialpsykiatrien eller lokalmiljøet

Derudover er en klassisk opgave at introducere nye kollegaer, studerende og pårørende til recovery og recovery-mentorfunktionen. Det gøres ofte gennem oplæg i eksempelvis pårørendegrupper eller i introprogrammer. Det forventes derfor, at du har mod på at dele din historie eller aspekter af den, der kan være til gavn for patienter, pårørende eller kollegaer.

Du kan læse mere om peerstøtte her:

peerstøtte.dk

og

Sundhedsstyrelsen


Redaktør