Recovery-mentorer i Region Hovedstadens Psykiatri

I Region Hovedstadens Psykiatri har man på udvalgte sengeafsnit mulighed for at tale med en recovery-mentor. En recovery-mentor er en lønnet medarbejder, som selv har erfaring med psykisk lidelse, og som selv har været indlagt på et psykiatrisk hospital én eller flere gange. Recovery-mentoren bruger sin egen recovery-proces som afsæt til at hjælpe patienterne med deres. Han/hun har en generel viden om recovery, og kan rådgive, støtte og sparre med patienter og pårørende i tiden fra indlæggelse til tiden efter udskrivelse.

Recovery-mentoren har i alt sit arbejde fokus på:

  • at skabe håb om, at det er muligt at komme sig fra psykisk sygdom
  • at fokusere på de muligheder, patienten selv har for at komme sig
  • at give patienten følelsen af selv at kunne skabe en god tilværelse for sig selv efter udskrivelse

Recovery-mentoren har hovedsageligt individuelle samtaler med patienterne på afsnittet, men tilbyder også gruppeforløb, hvor mentor og patienter mødes fast en gang om ugen om emner som:

  • Håb og drømme for fremtiden
  • Personlige mål
  • Det gode/svære hverdagsliv, der venter efter udskrivelse

Recovery-mentoren kan hjælpe patienten med at forberede sig til samtaler med eksempelvis læge og kontaktperson, og går gerne med til samtalerne, hvis der er ønske om det.

Recovery-mentoren er også de pårørendes mentor, og står til rådighed for pårørendesamtaler med eller uden patienten.

Der er ansat recovery-mentorer her:

Psykiatrisk Center Amager
Psykiatrisk Center Ballerup
Psykiatrisk Center Bornholm
Psykiatrisk Center Glostrup
Psykiatrisk Center Hvidovre
Psykiatrisk Center København
Psykiatrisk Center Nordsjælland
Børne- og ungdomspsykiatrien har ansat forældrementorer

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Hvis du vil vide mere
Koordinator for recovery-mentor indsatsen i Region Hovedstadens PsykiatriMerete Benedikte Johansen
Merete.benedikte.johansen@regionh.dk
21 43 18 04

Redaktør