Recovery-mentor projektet i Region Hovedstadens Psykiatri

​​Formål
For at styrke recovery-processen hos indlagte patienter ansætter man personer, der har egne levede erfaringer fra behandlingspsykiatrien. En recovery-mentor har selv en psykiatrisk diagnose og har været indlagt mindst én gang, og erfaringerne fra indlæggelsen anses her for at være en vigtig kompetence hos mentorerne.
Man ønsker også at se på, om det, at der er ansat en tidligere patient på afsnittet, kan være med til at påvirke kulturen på afsnittet i en mere recovery-orienteret retning

​Projektet
Fra juni 2013 til december 2014 var projektet i en pilotfase, og fra starten af 2015 overgik det fra projekt til drift. Man besluttede, at der skulle ansættes recovery-mentorer på alle centre i regionen, og i august 2016 er der ansat 22 recovery-mentorer, fordelt på: Psykiatrisk Center Amager, Psykiatrisk Center Ballerup, Psykiatrisk Center Bornholm, Psykiatrisk Center Frederiksberg, Psykiatrisk Center København, Psykiatrisk Center Glostrup, Psykiatrisk Center Nordsjælland.

​Mentorerne
Mentorerne er fastansatte og har en arbejdstid på ca. 20-30 timer om ugen. De indgår ikke i normeringen på det enkelte afsnit, og løber hverken til alarm eller indgår i tvangssituationer.

Arbejdsopgaver
Mentorernes primære arbejdsopgaver er:

  • individuelle samtaler med patienterne
  • gruppeforløb med fokus på recovery
  • at stå til rådighed for patienter. 
​​​Patienterne har således et stående tilbud om samvær og samtale med recovery-mentoren, når de har brug for det.

Mentoren og patienterne
Mentoren har ligesom patienten gennemlevet perioder med svær sygdom. Dette giver mentoren en særlig indsigt og troværdighed, som kan hjælpe i samtalen med patienten. Når mentoren er åben omkring den vanskelige vej, han selv har gået, kan det give håb for den patient, som for en tid mener at have mistet håbet.
Afstanden mellem mentor og patient er kort, og lysten til at tale mere og vide mere udvisker hurtigt, hvad der måtte være af ydre forskelle. I samtalen mødes mentor og patient om den del af sygdomslivet og recovery-processen, de kan genkende hos hinanden, og dette er opbyggende for begge parter.

Recovery-perspektivet
Alt mentor-arbejde har et recovery-perspektiv, hvilket blandt andet kommer til udtryk i følgende arbejdsopgaver, nemlig at:

​Fremtid
Recovery-mentor indsatsen løber til udgangen af 2017, hvor det skal vurderes, hvordan og i hvilket omfang ordningen skal fortsætte. 

Hvis du vil vide mere
Evaluering af recovery-mentor projektet
Merete Benedikte Johansen; Lone Petersen
Psykiatrisk Center Ballerup. Kompetencecenter for Rehabilitering og Recovery. - 64 sider, 2014​

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Koordinator for recovery-mentor indsatsen i Region Hovedstadens Psykiatri

Merete Benedikte Johansen
merete.benedikte.johansen@regionh.dk
21 43 18 04


Tilbage til oversigtssiden for recovery-mentorer og peer-støtte​​
Redaktør