Recovery-mentorer og peer-støtte

Hvad er peer-støtte eller recovery-mentorer?
Socialstyrelsen defi​nerer peer-støtte på denne måde: 
​"Støtte til forandring mod et bedre liv, som finder sted mellem to eller flere personer, der forbindes af fælles erfaringer i livet – i denne sammenhæng erfaringer med psykiske vanskeligheder samt med livet som bruger af de offentlige tilbud og med recovery"

Citatet stammer fra denne side:  Peer-støtte-initiativet

Begrebet er forholdsvis nyt i dansk sammenhæng, og derfor er der heller ikke enighed om, hvilken betegnelse man bruger. Der bruges forskellige betegnelser på en peer-støttemedarbejder fx:

  • recovery-coach
  • recovery-underviser
  • medarbejder med brugererfaring
  • recovery-mentor
  • peer-støttemedarbejder

I Region Hovedstadens Psykiatri kan du møde recovery-mentorer på alle de psykiatriske centre, og du kan møde undervisere med brugererfaring på Skolen for Recovery.

Via linksne til højre, kan du læse mere om emnet. ​

Redaktør