Kompetencecenter for Rehabilitering og Recovery

​Vision​en​ i Region H​​ovedstadens Psykiatri er en psykiatri med patienten i centrum, baseret på recovery, netværksinddragelse og rehabilitering​​. 
Kompetencencenter for Rehabilitering og Recovery understøtter og bidrager til at realiser​​e visionen gennem udviklings-, undervisnings- og forskningsprojekter, der ligger inden for en recovery-orienteret tilgang i psykiatrien.​