Et skridt videre - konference om rehabilitering og recovery

Konferencens formål er:

  • at etablere et konstruktivt og fremadrettet samarbejde mellem behandlingspsykiatrien, psykisk sårbare og pårørende
  • at facilitere veje for inklusion og partnerskab med vægt på en behandling, der er baseret på en videnskabelig tilgang, der samtidig placerer sig inden for en recoveryorienteret tilgang

Målgrupperne er:

  • ansatte i behandlingspsykiatrien og dertil knyttede faglige organisationer/selskaber
  • brugere og pårørende samt dertil knyttede organisationer og interessegrupper
  • alle andre med interesse for område

Konferencen blev afholdt i Øksnehallen den 14.-15. maj 2012, og der var ca. 480 deltagere.

Region Hovedstadens Psykiatri og foreningen "Det Sociale Netværk" afholdt konferencen sammen. Formålet var først og fremmest at styrke samarbejdet mellem psykiatrien, de psykisk sårbare og de pårørende til de psykisk sårbare. Konferencen var også udtryk for et ønske om at inspirere til en behandling, der forener en videnskabelig tilgang med recovery-tanken.


  Til oversigtssiden for "Afsluttede indsatser"

Redaktør