Læs om hovedtalerne og se deres oplæg


​A conspiracy of hope​ : how to support the recovery of people with psychiatric disorders
Patricia E. Deegan​​

​Patricia  E. Deegan er amerikansk psykolog og forsker med en ph.d. i klinisk psykologi. Hun er både tilknyttet Dartmouth - Giesel School of Medicine og Boston University College of Health & Rehabilitation Sciences : Sargent College som adjungeret professor. Hendes speciale er:
  • forskning og innovation, der  relaterer sig  til recovery
  • udvikling af redskaber, der kan understøtte  empowerment hos mennesker med psykiske lidelser.

Patricia Deegan blev tidligt kendt på grund af hendes personlige recovery-historie og hendes evne til at forene en høj grad af faglighed med egne erfaringer med en psykisk lidelse. Hun har udgivet artikler om recovery, og nogle tager udgangspunkt i hendes egen proces, efter at hun som 17-årig blev diagnosticeret med skizofreni.  I de senere år har Pat Deegan opnået stor anerkendelse for udviklingen af CommonGround. CommonGround er et konkret webbaseret bud på, hvordan brugerens stemme, partnerskab og fælles beslutningstagen i behandlingen (Shared Decision Making) understøttes teknologisk, og programmet implementeres  i mange psykiatriske klinikker i USA.
Læs mere om Patricia Deegan her

Recovery principper og værdier : erfaringer fra England
John Larsen

John Larsen er dansk antropolog, og han er "hedad of evaluation" i Rethink en engelsk interesseorganisation for mennesker med psykiske lidelser og deres pårørende. John Larsen har i flere år givet rådgivning og ydet krisesupport og i har bidraget til flere kampagner om bl.a. stigmatisering og diskrimination af mennesker med psykiske lidelser. Han har forsket inden for psykiatrien, og har været med til at udvikle innovative veje til at styrke samarbejdet mellem både fagfolk og brugere på og veje til at facilitere en recoveryorientering i psykiatrien.

Evaluering af behandling og ydelser i psykiatrien, kvalitative metoder og aktionsforskning er hans centrale forskningsområder. Inden for recovery-forskningen fokuserer han bl.a. på identitet, meningsskabelse og recovery-fortællinger. Via Rethink bidrager han afgørende til Englands store 5-årige projekt Refocus, hvis formål der er at evidensbasere en recovery-orienteret tilgang i den engelske psykiatri.
Læs mere om John Larsen her


How can mental health teams support recovery?
Mike Slade


Mike Slade er oprindelig uddannet sygeplejerske med en specialuddannelse i psykiatrisk sygepleje. Senere uddannede han sig til klinisk psykolog med særlig fokus på rehabilitering og recovery. H
an tog en en ph.d. i recovery-orienteret Mental Health Services på University of London 2004 . Siden har han forsket intensivt i:

  • recovery og rehabilitering, herunder i den organisatoriske understøttelse af recovery
  • generel udvikling af effektbaserede, recoveryorienterede tilgange i psykiatrien
  • brugerinddragelse og brugerindflydelse.

I dag er han Professor of Health Services Research på Kings College i London.  Han har skrevet en del bøger,  herunder Camberwell Assessment of Need (1999), Evidence in mental health care (2002), Choosing methods in mental health research (2006), samt Personal recovery and mental illness (2009). Han har skrevet et utal af artikler.
Læs mere om MIke Slade her

How can organisations support recovery?
Geoff Shepherd

Geoff Shepherd, klinisk psykolog har både som praktiserende psykolog og som leder og forsker arbejdet inden for psykiatrien. Fra 1994 til 1997 var han leder af forskningscentret Sainsbury Centre i London, fra 1997 til 2002 direktør for Health Advisory Service i National Health Service (NHS) i England. Han har særlig fokus på arbejds- og beskæftigelsesmæssige spørgsmål og har bl.a. erfaring i:

  • at udvikle brugerstyrede programmer, som er målrettede til arbejdsmarkedet
  • arbejdet med at fremme fælles undervisning af personale og brugere af de psykiatriske behandlingstilbud.

I dag er Shepherd seniorrådgiver på recovery-programmet på  Centre for Mental Health, og chef for  ImROC (Implementing Recovery through Organisational Change).

 

How can psychiatrists (clinicians) ​​support recovery? 
Jed Bordman

Jed Boardman er psykiater og seniorrådgiver på Centre for Mental Health i London. Han er også psykiatrisk konsulent i det sydlige London og  i socialpsykiatri på psykiatrisk institut på Kings College i London. Han har været formand for både det almenpsykiatriske og det socialpsykiatriske område i Royal College of Psychiatrists, det faglige selskab for psykiaterne i England. I dag leder han et socialt inklusionsprogram, hvor han rådgiver i beskæftigelses- og velfærdsspørgsmål. Jed Boardman forsker også i psykiatrisk epidemiologi, psykiske sygdomme i almen praksis og i evaluering af psykiatriske ydelser. 


Recovery – fra begreb til virkelighed
Geoff Shepherd, Jed Boardman og Mike Slade udgav i 2008 Sainsbury Centrets oplæg til recoveryorientering i psykiatrien: "Making Recovery a Reality". Her præsenterer de nogle centrale parametre for recovery-orientering med de implikationer, det har for praksis.
Download oplægget herfra


Til oversigtssiden for "Afsluttede indsatser"

Redaktør