Individuel mestring og recovery (IMR)

​Individuel Mestring og Recovery (IMR)
Ved 2 delprojekter undersøgte projektet effekten af programmet "Illness Management and Recovery" (IMR) – på dansk "Individuel Mestring og Recovery". 

Delprojekterne undersøgte:

  • dels effekten af IMR anvendt på grupper sammenlignet med standardbehandling til at rehabilitere mennesker med skizofreni og bipolar affektiv sindslidelse
  • dels hvordan recovery-tankegangen som den intrintroduces gennem IMR afspejles i primærbehandler-patient-samarbejdet hos det personale, der underviser i IMR.

Derudover blev der foretaget et kvalitativt studie i form af interview for at undersøge, hvordan patienterne:

  •  oplevede at deltage i IMR-undervisning
  • opfattede recovery i forhold til deres eget liv.

Hvis du vil vide mere
Illness management and recovery programme for people with severe mental illness (Protocol)
Lisa Korsbek, Helle S. Dalum,  Jane Lindschou, Lene Falgaard Eplov
Cochrane database of sy​stematic reviews 4, 14 sider, 2014

Illness management and recovery : Patient outcomes and staff perspectives
Helle Stentoft Dalum
Københavns Universitet. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og Psykiatrisk Center Ballerup. Kompetencecenter for Rehabilitering og Recovery og Psykiatrisk Center Frederiksberg. - 137 sider, 2014
Ph.d.-afhandling

Til oversigtssiden for "Afsluttede projekter"

Redaktør