Om konferencen

​​​​​

​Konferencens formål er:

  • At etablere et konstruktivt og fremadrettet samarbejde mellem behandlingspsykiatrien, psykisk sårbare og pårørende
  • At facilitere veje for inklusion og partnerskab med vægt på en behandling, der er baseret på en videnskabelig tilgang, der samtidig placerer sig inden for en recoveryorienteret tilgang
Målgrupperne for konferencen er:
  • Ansatte i behandlingspsykiatrien og dertil knyttede faglige organisationer/selskaber
  • Brugere og pårørende samt dertil knyttede organisationer og interessegrupper
  • Alle andre med inte​resse for området
Redaktør