Recovery-undervisningsprojekt for alle medarbejdere i Region Hovedstadens Psykiatri

Fra sommeren 2013 til udgangen af 2014 blev alle de medarbejdere i Region Hovedstadens Psykiatri, der havde kontakt med patienterne undervist i recovery og recovery-orientering.

Medarbejderne skulle gennem uddannelse udvikle deres forståelse for, hvordan metoder og værdier kan fremme eller hæmme en recovery-orienteret kultur.

Undervisningen blev gennemført i form af workshops og bestod af:

  • teoretiske oplæg om recovery
  • situationsspil som lagde op til dialog og refleksioner over praksis

 Workshopdagen blev faciliteret af 2 projektmedarbejdere:

  • en med sundhedsfaglig uddannelse
  • en med brugerbaggrund

Hvis du vil vide mere
Kompetenceudvikling - Recoveryorientering
Mads Lange, Christine Larsen, Lone Petersen
Psykiatrisk Center Ballerup. Kompetencecenter for Rehabilitering og Recovery, Psykiatrisk Center Frederiksberg. - 47 sider, 2015

Anne Liveng, Agnes Ringer, Bettina Dybbroe
Roskilde Universitet. Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning. Center for Sundhedsfremme. - 33 sider, 2014

Til oversigtssiden for "Afsluttede indsatser"
Redaktør