Forskningsplan 2017-2020

Forskningen i Kompetencecenter for Rehabilitering og Recovery har det overordnede formål at  bidrage til den forskning i Region Hovedstadens Psykiatri, der understøtter en recovery-orienteret udvikling og praksis.

Vi mener især den forskning, der eksplicit tager udgangspunkt i menneskers levede erfaringer. Ved konsekvent at inddrage denne viden, udvikler vi vores viden om recovery-processer. 

Forskningsplanen for 2017-2020 fra Kompetencecenter for Rehabilitering og Recovery kan downloades her.

Redaktør