Publikationer, formidling og samarbejdspartnere

Publikationer og forskningsformidling
I Kompetencecentret publicerer vi resultaterne af vores forskning i nationale og internationale videnskabelige tidsskrifter. Desuden formidler vi viden om recovery-forskning ved undervisning og deltagelse i forskningsnetværk i Danmark og i udlandet. Vi arbejder også med at udbrede recovery-perspektiver bredt i forskningsprojekter i Region Hovedstadens Psykiatri, fx konsulentbistand om måling af recovery. 

Nationale og internationale samarbejdspartnere
I Kompetencecentret samarbejder vi med forskellige nationale og internationale forskningsinstitutioner, herunder University of Nottingham, Western Norway University of Applied Sciences og Program for Recovery and Community Health ved Yale University. Samarbejde med danske forskningsinstitutioner omfatter blandt andet Afdeling for Sundhedstjenesteforskning ved Københavns Universitet og VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

Tilbage til oversigtssiden


Redaktør