Udbredelse af recovery-metoder og recovery-perspektiver i klinisk forskning

Formålet med dette fokusområde er at udbrede recovery-orienterede metoder og perspektiver i den kliniske forskning, samt etablere samarbejder med eksterne forskere og forskningsenheder. Visionen er, at al patientrelateret forskning i Region Hovedstadens Psykiatri omfatter et recovery-perspektiv.

Konsulentbistand til forskningsprojekter
I forbindelse med udviklingen af behandlinger til fx spiseforstyrrelser og depression yder Kompetencecentret konsulentbistand med det sigte at styrke recovery-perspektiverne, fx gennem brugerinddragelse, måling af recovery og udfoldelse af brugerperspektiver.
Ansvarlig
Morten Hvenegaard
21 28 36 60
morten.hvenegaard.pedersen@regionh.dk

Tilbage til oversigtssiden

Redaktør