Momentum app - pilotprojekt 2014

Pilotprojekt 2013-2014

Momentum er en app til brugere af psykiatrien og blev udviklet ved et pilotprojekt i 2014. Pilotprojektet var støttet af Trygfonden, og 78 patienter og 116 behandlere deltog.

Følgende afdelinger deltog i projektet:

  • Rehabiliteringsafsnittet på Psykiatrisk Center Ballerup
  • OPUS-afsnittet på Psykiatrisk Center Ballerup
  • Distriktspsykiatrien på Psykiatrisk Center Frederiksberg

Formålet var at få viden om, hvordan hvordan app'en fungerede for at skabe et godt grundlag for videreudvikling og forskning. Gennem hele projektet var det medarbejdere med brugererfaring, som stod for undervisning og support i brug af app'en.

På baggrund af 4 fokusgruppeinterviews med medarbejdere og 7 interviews med patienter viste pilotprojektet  blandt andet, at Momentum er et brugbart og brugervenligt værktøj med et relevant indhold, og den har betydning for:

  • hvordan patienter involveres og får indflydelse, da app'en støtter patientens hukommelse og fokus i samtalen med behandleren og samtidig inviterer til indflydelse og samarbejde
  • både dialogen og for kvaliteten af behandlingssamarbejdet, når samtalen mellem behandler og patient tager udgangspunkt i den fælles plan, der bygger på patientens input via Momentum
  • empowerment, fordi app'en overfor patienten kan tydeliggøre, hvordan han kan tage medansvar for behandlingen ved at forberede samtalerne med behandleren og arbejde med personlige mestringsstrategier

Evalueringen af pilotprojektet viste blandt andet, at brugerne gerne løbende vil kunne registrere, hvordan det går i forhold til forskellige parametre.

Hvis du vil vide mere
Momentum - en app til fælles beslutningstagning i Region Hovedstadens Psykiatri : evaluering af pilotprojekt

Esben Sandvik Tønder, Lisa Korsbek
Psykiatrisk Center Ballerup. Kompetencecenter for Rehabilitering og Recovery. - 50 sider, 2014

Momentum : A smartphone application to support shared decision making for people using mental health services
Lisa Korsbek, Esben Sandvik Tønder
Psychiatric rehabilitation journal 39(2), 167-172, 2016


Tilbage til oversigtssiden

Redaktør